Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter den strategiske retning med værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune.

Stor tillid til medarbejderne. 

Ledelsen havde under overskriften ”Samarbejde og kommunikation” givet de 39 sosu-assistenter og hjælpere mulighed for i 2 dage, at arbejde fokuseret med strategien ud fra 4 spor:

  • 1. I relationen pårørende, frivillige og samarbejdspartnere
  • 2. Borgerens selvbestemmelse og værdighed
  • 3. Koordinering ledere og medarbejdere imellem
  • 4. Sundhedsfremme og forebyggelse

Efter en kort præsentation af rammerne for temadagene –’slap’ ledelsen og gav medarbejderne frie tøjler i proces-forløbet.

Mette Gaardsted, centerleder for Enghaven udtaler:

– ”Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, de er faglige dygtige og har den viden der skal til for at skabe de bedste resultater for Enghaven og Husene –og vi i ledelsen har stor tiltro og tillid til vores medarbejdere. De yder en kæmpe indsats og går hver dag på arbejde for at gøre en forskel for den enkelte beboer. Medarbejderne kvitterede ved at udvise masser af drivkraft, målrettethed og engagement i strategi-arbejdet. Det var en medarbejdergruppe, der er stolte af deres arbejde og den rolle de udfører. De bød ind med vilje, beslutsomhed og fokus på at skabe livsglæde og kvalitet for hver enkelt beboer i Enghaven og Husene.

En strategi, der giver mening i dagligdagen!

Medarbejderne blev igennem hele forløbet faciliteret af

HUMI, der gennem processen understøttede medarbejderne i arbejdet med strategien. Fokus var på hverdagen, med de opgaver og udfordringer Enghaven og Husene løser døgnet rundt. Processen guidede medarbejderne til at arbejde hen imod et fællesmål.

Nina Dalmark, sosu-assistent, dagvagt på Enghaven udtaler:

– ”Det giver mening at arbejde fokuseret med strategien på denne måde. Vores arbejdsglæde er lig med beboernes livsglæde”

Marianne Foged, områdeleder udtaler:

- ”Ved løbende at kommunikere og arbejde sammen om strategien, sikrer vi en opgaveløsning og prioritering af indsatsområder så mest mulig tid anvendes på kerneopgaven, nemlig den enkelte beboer”.

Som afslutning på dag 2 præsenterede medarbejderne deres fremtids bud og ønsker for ledelsen. Strategiarbejdet var omsat til konkrete handlingsplaner, klar til at blive igangsat og implementeret. Derudover fik hver medarbejder mulighed for at arbejde med sin egen individuelle udviklingsplan. En udvikling der arbejdes videre med hjemme i hverdagen mellem medarbejder og leder. Hos såvel medarbejdere som ledelse var der en positiv tro på fremtiden.

En tro på at samarbejde og kommunikation er vejen til at gøre Enghaven og Husene til en endnu smukkere symbiose i et tæt samspil mellem medarbejdere, ledelsen, frivillige, pårørende og beboere. 

Der var et tydeligt boost at spore i energien og samarbejdet allerede dagen efter at medarbejderne var kommet tilbage på jobbet. Så ledelsen ser frem til opfølgningsmøde, sammen med alle medarbejdere og HUMI, i september 2017 hvor resultaterne skal fejres og strategiplanerne justeres.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram