Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Millioner af kroner spildes hvert år på ineffektive målinger. Hvor er ledelsen?

Af Per Poulsen

I arbejdet med at udvikle og styrke kulturen i organisationer, har jeg gennem de sidste 12 år oplevet hvilken enorme værdi det skaber, at lytte til medarbejderne og involvere dem i organisations- og ledelsesudvikling. I det lys er det mig en gåde, at såvel offentlige som private ledere fortsætter med de mekaniske trivselsmålinger. Målinger, der hårdt sagt kun har det til fælles at sikre et ledelsesalibi.

Dommen er afsagt af både ledere og medarbejdere og den er benhård. De mekaniske målingers tid er forbi. I Danmark har vi ikke råd til at fortsætte med at spilde millioner af kroner på målinger der kun har det formål, at måle for målingens skyld. Hvor resultater efterfølgende formidles i et omfattende regneark der viser scoren på de i forvejen fastlagte spørgsmål. Ofte på en skala fra 1 til 5.

HR afdelinger kæmper for at sikre værdien af de enkelte målinger og oplever ofte, at stå direkte i skudlinjen fra såvel ledelse som med-arbejdere i forhold til at tolke resultaterne. Det skyldes, at de traditionelle mekaniske målinger sjældent tager udgangspunkt i den ’virkelige’ virkelighed, men er en fortsættelse af forrige års spørgeramme der genbruges for at sikre et sammenligningsgrundlag fra år til år.

Hvorfor vælger så mange ledere, i en tid med stigende fokus på forandringsparathed, innovation og progressivitet, fortsat at anvende målinger der hører fortiden til?

Svaret er måske helt enkelt. Lederne mangler indsigt og mod. Danmark higer efter modige ledere der tør lede og tage det fulde ledelsesmæssige ansvar. Ledere der står frem og vedgiver, at de traditionelle trivsels-målinger er tunge, demotiverende og ikke leverer resultater der står mål med indsatsen. De fleste ledere ved det, men ikke mange tør sige det højt og dermed agere ud fra den viden. Hvor er ægte ledelse i det?

At lede er ikke at vedligeholde administrative tunge og fordyrende målinger som de færreste har glæde af.

Det ’ledeste’ en leder kan gøre, er ledelsesmæssigt at stå på mål for ineffektivitet og spild, og samtidig bede om øget effektivitet og fleksibilitet hos medarbejderne.

6 ’tragiske’ fakta om de mekaniske målinger.

  • Medarbejderne oplever ikke målingens indhold som relevant – afspejler ikke virkeligheden
  • Medarbejderne oplever spørgsmålene som utydelige og tvetydige
  • Medarbejderne oplever ikke, at ledelsen handler på målingen efterfølgende – ingen sand værdi
  • Ledelsen kan se tal og procenter men ikke hvad de skal gøre bedre eller ændre
  • Ledelsen har ikke muligheden for at reagere målrettet og tydeligt – med en klar handlingsplan
  • Ledelsen opgiver at bruge den tunge rapport og prioriterer hverdagens gøremål i stedet – indtil næste år

Ægte ledelse handler om at ’lede’ og at vise vejen. Det betyder også at ’lede’ og dermed sammen med medarbejderne, at søge efter noget bedre. Medarbejderne er i dag organisationens sande valuta, hvor kursen bestemmer deres engagement. De mekaniske målinger er som et levn fra fortiden, hvor involvering ofte var en skueværdi.

I dag handler det om at gøre målinger levende. Organiske målinger arbejder med ægte medarbejderinvolvering og medinddragelse med udgangspunkt i medarbejdernes oplevede virkelighed – som de oplever den i dag, lige nu! Det skaber aktualitet, forståelse, retning og handling – som styrker organisationens engagement!

Ægte involvering virker. Så kære ledere. Stop det emotionelle og dermed økonomiske spild nu. Fremtidens ledelse og fremtidens målinger foregår ved sammen med medarbejderne, at finde bedre, mere optimale og mere effektive løsninger. I et dialog baseret samspil der udvikler alle involverede parter. Det styrker organisationen og sikrer en dybere forståelse af såvel organisation, ledelse, medarbejdere og kunder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram