Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NETVÆRKSUDDANNELSE by HUMI - part 4

Opgave 4 – ‘Ekstra’ tjek – ‘Se muligheder’

Du har nu har fået dine overbevisninger og sandheder på plads. Du har analyseret hele dit netværk, og du har samtidig også vurderet, hvad der er relevant direkte og indirekte.

Du har også vurderet, hvad der ikke er relevant. En god opgave er nu at tage endnu et kig på alle dem, der ikke er relevante, og finde én vinkel til, hvordan de alligevel kunne være relevante.  

I denne opgave ligger der en træning i en søgen efter relevante muligheder. Det vil være en af de vigtigste kompetencer, for kontinuerligt at finde nye leads i dit eget netværk, og for at du kan finde nye måder at netværke på, så dit netværk udvides. Det handler med andre ord om at se muligheder.

At se muligheder kan du træne ved at stille dig selv følgende opgave: Tag alle dem, som du har sat ikke relevant ved, og find muligheden. Og muligheden kan sagtens ligge i 2. eller 3. led. 

Hvis du for eksempel har 1 person, som du ikke umiddelbart oplever kommunikerer på en måde, som har indflydelse på andre, med andre ord, vedkommende er ikke en netværker på et ret højt niveau. Samtidig oplever du vedkommende forholdsvis tæt fokuseret i forhold til familienetværk, for vekommende har ikke så mange i sin omgangskreds og ikke så mange venner. Udover det så arbejder vekommende i en stilling, hvor han ikke har nogen naturlig indflydelse på, hvordan man påvirker beslutninger i ledelsen eller omvendt. Du oplever også at vedkommende ikke rigtig har nogle fritidsaktiviteter, som kan være relevante. Men pludselig kommer du i tanke om, at han en dag har fortalt dig, at han har en bror, som er meget udadvendt og som er leder i en halvstor virksomhed.

Så nu bliver det relevant for mig, på et tidspunkt at vende mulighederne for, om vedkommendes bror kunne have brug for den ydelse, som jeg kan tilbyde igennem mit netværk.

Et andet eksempel kunne være at, én af dem jeg kender, er en 3-årig dreng. Jeg har drengens far og mor på min liste, men den her 3-årige dreng har ikke noget netværk, som jeg synes er relevant og jeg vil ikke ikke kunne tale med drengen omkring, hvordan jeg kan være behjælpelig med den ydelse, som jeg kan tilbyde igennem mit netværk, i hans netværk.  Men fordi jeg har den her 3-årige dreng på min liste, så kommer jeg til at tænke på børneinstitutioner. Og børneinstitutioner har mange kommunikative opgaver, hvorfor det lige pludselig kunne være relevant at tale med hans far omkring den her institution, og hvordan den opleves, hvad de har fokus på og hvem de kender i institutionen. 

Det var to eksempler på, hvordan du kan arbejde med ikke relevante. Pointen er at alle er relevante. Så enten arbejd med dig selv, omkring dem der ikke relevante, og find en eller to indgange til dem hver, hvor der er noget, der er relevant eller som minimum kan undersøges.

Du kan overveje, om du til denne opgave kunne have glæde af, at få ekstern sparring. En der spørger ind til, og som er erfaren i netop det at finde netværksmuligheder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram