Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NETVÆRKSUDDANNELSE by HUMI

STYRKE OG ENGAGEMENT

Opgave 1 

Første opgave på netværksuddannelsen handler om at vurdere din styrke og engagement. Du skal tænke på et produkt, f.eks. din ”Business Practitioner Uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP”, og herefter vurdere, om det giver mening for dig at arbejde med dette produkt som netværkspåvirker.

Det er vigtigt for din succes med netværksuddannelsen og for ‘dit salg’ af et givent produkt – at du oplever og føler, at du ægte og autentisk kan stå 100% inde for et produkt. Styrken i denne uddannelse er netop, at den bygger på tillid, troværdighed og stærke relationer, nøjagtigt som et netværk gør. Det, at netværke, skal være noget, der styrker dit netværk, dine relationer og dig som menneske. 

EVALUER DIN STYRKE

Når din styrke evalueres, er det med udgangspunkt i det kendskab, som du har til produktet, f.eks. en ”Business Practitioner Uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP”.

Derfor skal du starte med at kortlægge din kendskabsgrad til dette produkt ud fra følgende udsagn:

 • ….jeg har hørt om det (svagt en enkelt gang eller flere gange fra forskellige personer
 • ….jeg har oplevet det lidt
 • ….jeg har oplevet det selv
 • ….jeg har oplevet det selv og hørt fra flere, der fortæller det samme
 • ….jeg har oplevet det selv og sammenlignet det med andet
 • ….jeg har oplevet det flere gange 

Både din interne og din eksterne overbevisning styrker din påvirkning af både dig selv og de andre. Så du kan være nysgerrig på, hvor din kendskabsgrad ligger. Husk at det stærkeste argument og påvirkning er ‘egen erfaring’.

TEST DIT ENGAGEMENT

Herefter skal du teste dit engagement. For at teste dit engagement, skal du svare på 7 spørgsmål. Det er vigtigt, at du er grundig og tager dig tid til at svare. Du skal være 100% ærlig over for dig selv, mens du arbejder med spørgsmålene:

1) Hvor autentisk er du?

Tænk på produktet og si’ højt ud i rummet: “Jeg står med et super godt produkt, som jeg vil anbefale alle at opleve.” 

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 2.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

2) Hvad er din overbevisning?

Si’ højt ud i rummet: “Alle mennesker er naturligt ANBEFALERE eller KRITIKERE.” 

Vi har en iboende lyst til at anbefale og dele de gode oplevelser, vi har med andre og os selv, særligt dem vi vil det godt.

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 3.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

3) Hvad tiltrækkes du af?

Si’ højt ud i rummet: “Nogle mennesker er mere KRITIKER typer end ANBEFALER typer.”

De fleste mennesker tiltrækkes af anbefalere, fordi de giver mere energi og opleves mere positive som mennesker

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 4.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør, at du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

4) Hvilken type vil du gerne være?

Si’ højt ud i rummet: “Jeg vil helst være en positiv anbefaler og vil bruge energi på det.”

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 5.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør, at du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

5) Hvordan oplever du din egen uddannelse?  (et produkt eksempel)

Si’ højt ud i rummet: “Når jeg er glad for min uddannelse, så vil andre også blive det.”

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 6.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør, at du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

6) Hvad ønsker du at give videre? 

Si’ højt ud i rummet: “Når jeg har indsigt i hvor god denne uddannelse er, så vil jeg frarøve andre noget, hvis jeg ikke anbefaler dem at prøve det selv.”

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja så gå videre til 7.
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør, at du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

7) Hvornår har jeg gjort mit bedste?

Si’ højt ud i rummet: “Hvis andre forstår, hvad det er de frasiger sig ved ikke at sige ‘ja-tak’ til uddannelsen, så har jeg gjort mit bedste for at hjælpe dem.”

Mærk efter om det er en sandhed for dig, hvis:

 • Ja – giv dig selv et stort skulderklap!
 • Nej eller i tvivl så undersøg med dig selv, hvad der gør, at du ikke kan stå 100% inde for denne sandhed.

Du har nu sagt JA til alle 7 sandheder og er klar til næste step.

Den afsluttende træning har baggrund i NLP. Du programmerer dig selv til at have let adgang til de sandheder, som, du allerede har konstateret, er sande. Denne simple metode er den hurtigste måde at gøre dig mentalt klar, og den stammer fra NLP SWISH metoden. Det er så enkelt, at du stiller dig i et rum, hvor der er plads omkring dig og udtaler dine sandheder (nederst på denne side). Gentag 3 gange i træk ud i rummer med tydelighed og overbevisning i stemmen.

Gentag dette 2 gange om dagen i 1- 2 uger. Nederste opgave kan overlappe opgave 2. Så husk at give besked på pp@HUMI.dk, når du er klar til opgave 2.

Uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP er et super stærkt produkt, som jeg vil anbefale alle at opleve. 

Jeg vælger at være en positiv anbefaler i mit netværk

Jeg er selv glad for uddannelsen og ved at andre også vil blive det

Jeg vil give alle mulighed for selv at opleve uddannelsen

Jeg vil aktivt sikre, at alle ved at uddannelsen findes og har mulighed for at vælge den aktivt til

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram