Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Reference

NLP Business Practitioner/ som leder, sælger og personligt

Mit udgangspunkt for at tilmelde mig kurset NLP Business Practitioner var det lille ord: “Business”.

Jeg synes, det er vigtigt at udvikle mig, og her fandt jeg et kursus som lagde op til, at det var noget som jeg kunne bruge arbejdsrelateret OG personligt.

Undervisningsformen var meget anderledes end hvad jeg tidligere havde oplevet. Den bestod af meget få lektier, og meget gruppearbejde. Ud over en enkelt gang, hvor Per bad os forberede os på det nye stof, var metoden, at vi blev præsenteret for det nye stof, hvorefter vi skulle øve og indlære det i grupper.

Vi var 10 personer på mit hold, hvilket var en god størrelse for mig, da det hurtigt blev klart, at for at få det største udbytte, var det vigtigt at bruge eksempler fra min hverdag og give noget af sig selv. 10 personer var et godt antal, for det var nok til at vi kunne veksle mellem hvem vi dannede gruppe med, og tilpas i forhold til at give ud af sig selv og komme ind under huden på ”fremmede” mennesker.

Jeg er normalt ikke vild med rollespil som indlæringsmetode, men ved at bruge egne eksempler fra vores eget liv, var det meget lettere at forholde sig til, for det var emner som var vigtige for os alle sammen.

”Reglen” var at vi ikke måtte bruge eksempler som havde negativ karakter, men ved at tage udgangspunkt i virkelige eksempler, kom der ægthed med i øvelserne – alle øvelser blev derfor behandlet meget seriøst.

Det var en spændende, dog til tider også en hård måde at lære på. Jeg er i hvert tilfælde gået hjem nogle søndage eftermiddage, rigtig godt træt, og fyldt med så megen ny viden, at jeg næsten følte, at min hjerne var ved at sprænge mit hoved. Nogle gange var det med stor frustration for hvad og hvordan skulle jeg bruge al den nye viden.

Som kurset skred frem, blev al den nye viden koblet sammen som en lang perlerække,og den store sammenhæng blev tydeligere, for at stå helt klart op til eksamensdagen.

Jeg har bestemt kunne bruge min nye viden i mit arbejde som sælger. Min nye NLP viden blevet en helt naturlig del af min hverdag, både i relation til andre mennesker, arbejdsmæssigt som privat, men bestemt også i forhold til min egen måde at se verdenen på.

…og selv om vi har lært meget om konflikthåndtering, har jeg, når jeg tænker efter, ikke haft nogle konflikter siden kurset. Det tilskriver jeg, at jeg nu ser på verden med nye øjne.

Både indholdet af kurset og Per´s måde at undervise på, har været meget berigende. Og som ekstra bonus har jeg lært nogle nye mennesker at kende, som jeg alle er kommet til at holde af.

“Evnen til at ændre processen hvorved vi opfatter virkeligheden, er ofte mere værdifuld end evnen til at ændre indholdet af vores oplevelser af virkeligheden… ” et lille citat fra materialet på uddannelsen

Med venlig hilsen

Lene B. Ehrenreich, Salgschef

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram