Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Erling Jensen, Fyn

NLP og Følelsesmæssig intelligens i Natur- og Helhedsskolen Billesbølle

Bestyrelsesformand og bestyrelse oplever, at skolens ansatte motiveres og lettes i hverdagen, ved at bruge NLP-tilgangen. Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen. Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerne mindskes.

På vegne af bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Erling Jensen

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram