Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program
Tænketank - Fremtidens ældreområde

Program for workshop i Odense den 14. november 2023

Tilmeld workshop
Kl. 08.45 – 09.00    Tjek ind, kaffe/te

Kl. 09.00 – 09.45    Velkommen v/HUMI
  • Præsentation v/ Per Poulsen, chefkonsulent, facilitator, forfatter, HUMI
  • Forskning om arbejdsforholdets påvirkning af økonomien
  • Empiri om investeringer i mennesker og kultur
  • Direkte og indirekte faktorer for rentabilitet på ældreområdet
Kl. 09.45 – 10.00     Pause
Kl. 10.00 – 11.00     Gruppearbejde - i step/stationer
  • Gevinster ved investering i mennesker og kultur på ældreområdet
  • Sparring og definering af de direkte faktorer
  • Sparring og definering af de indirekte faktorer
Kl. 11.00 – 12.30      Opsamling i plenum
Kl. 12.30 – 13.00      Let frokost
Kl. 13.00 – 13.45     Gruppearbejde - i step/stationer
  • Vurdering af prioriterede investeringer i mennesker og kultur
  • Valideringsdialoger i grupper
Kl. 13.45 – 14.15      Præsentation af resultater og sammenskrivning
Kl. 14.14 – 14.30     Netværk og kaffe
  • Tak for i dag
Hvis du oplever at det vil være relevant at dele din oplevelse på workshoppen med en kollega, er du velkommen
til at skrive tilbage og vi vil undersøge om der er plads. Skriv til kontakt@humi.dk

Alle deltagere modtager den færdige sammenskrivning på mail efter workshoppen.

Deltagelse i Tænketank - fremtidens ældreområde er kun muligt med invitation.

Har du spørgsmål til deltagelse i 
Tænketank - fremtidens ældreområde
 Ring 22161200

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram