Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rapport

Rapport er en betegnelse for en stærk tillidsfuld forbindelse mellem to personer. Denne form for forbindelse åbner op for både nærvær og dét at turde dele noget mere grundlæggende med et andet menneske. I NLP betragtes det som en konto, hvor dét at møde det andet menneske, med alle de værktøjer, der er i NLP værktøjskassen, svarer til at sætte ind på kontoen, som en slags opsparing i relationen. Det niveau som de to personer, der indgår i relationen, har opsparet svarer til båndet eller styrken af relationen.  

En NLP-coach eller kommunikatør er, enten som leder eller medarbejder, uddannet til både at kunne bygge tilliden op hurtigt og i at kunne understøtte den anden i at bygge tillid op den anden vej, og samtidig til at vide, hvornår at det kan betale sig at investere den opsparede rapport i en påvirkning der vil hjælpe den anden person til mere indsigt, styrke eller frihed.  

Hele dét lille regnskab kører ideelt set intuitivt i en EI-NLP-uddannet person og er en del af at deres evne til at gøre deres påvirkning stærkere og stærkere løbende. Hvis man bruger sin rapport til at påvirke på en måde, hvor man stiller den på højkant for at hjælpe et andet menneske, så vil den taknemmelighed, der kommer ud af hjælpen, blive til markant mere rapport efterfølgende. Man kan se det som at investere i noget godt eller sundt, hvor værdien af den investerede kapital vokser. 

 

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram