Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Samtale Intelligens – eller kommunikations-intelligens

Samtale intelligens eller ’Conversational Intelligence’

Denne intelligens drejer sig om, hvor meget indsigt du har i hvad der sker i og mellem mennesker når de kommunikerer med hinanden.

Det er en afgørende indsigt, idet den definerer hvilke relationer du skaber. Det vil sige, at hvis du har en høj ’samtale intelligens’ – vil du skabe tillidsfulde relationer med næsten alle mennesker på kort tid. Modsat vil du opleve, at du med en lav ’samtale intelligens’ – vil have svært ved at skabe relationer med andre mennesker, eller der vil være mange, du ikke vil have “god kemi” med.

Ordet kemi er vigtig. Hvis du kommunikerer med en lav ’samtale intelligens’ – påvirker du direkte den anden persons hjerne kemi og den anden person vil automatisk få negative følelser omkring dig. Efter-følgende vil deres kemi så fortælle dem, at de skal undgå eller være på vagt over for dig. Fra naturens side vil det enten være ved at flygte fra dig, kæmpe med dig eller ignorere dig. ’Samtale intelligens’ – en vigtig faktor for succes i livet og på jobbet. Niveauet af din ’samtale intelligens’ bliver en afgørende faktor i forhold til at skabe resultater i livet.

 • Hvordan opleves en familie med dårlige relationer?
 • Hvordan påvirker dårlige relationer samarbejdet med en kollega?
 • Hvordan påvirker dårlige relationer samarbejdet med en kunde?

Din ’samtale intelligens’ måles direkte i din evne til at skabe succes igennem relationer med andre. Din evne til at skabe succesfulde relationer afgør din succes på jobbet, succes med kunder, familie og venner – ikke mindst din opfattelse og oplevelse af din egen livskvalitet. Sagt på en anden måde – kan du stille dig selv følgende spørgsmål.

 • Hvor meget succes, glæde og lykke ville du have i dit liv – uden stærke relationer?
 • Hvor nemt vil det være for dig, at få succes, lykke og glæde – hvis du helt naturligt skabte stærke tillidsfulde relationer med alle du møder?

Hvordan kan man udvikle sin ’samtale intelligens’?

Det gode er, at man kan udvikle og træne sin ’samtale intelligens’ hele livet. I forhold til at træne din ’samtale intelligens’ – kan du være opmærksom på følgende – i en samtale;

 • Observerer du den anden person – uden at dømme?
 • Er du oprigtig nysgerrig og interesseret i den anden?
 • Spørger du naturligt og åbent ind til den andens holdninger?
 • Kan du rumme og acceptere den andens synspunkter?
 • Skaber du en god kemi med den du taler med?
 • Er du lydhør og åben for nye input og ideer fra den du taler med?
 • Anerkender du personen både personligt og hans/hendes bidrag i kommunikationen?

Jo mere du træner og er opmærksom – jo lettere bliver det for dig, at møde andre på en åben og nysgerrig måde – og andre vil naturligt blive interesseret i dig – og vil naturligt lade sig påvirke at dig.

Vigtigst er, at du finder tiden til at evaluere dig selv og derved skabe selvindsigt – så du udvikler og styrker din ’samtale intelligens’.

Har du tidligere uddannet dig indenfor personlig udvikling, NLP, coaching eller lignende – vil du uden tvivl have en god forståelse af dig selv og andre og din ’samtale intelligens’. Så vil du vide hvordan dine tanker og følelser hænger sammen og hvordan du med simple teknikker og metoder kan ændre dem til at understøtte dig i din samtale med andre. Ikke mindst hvordan du kan tilpasse din kommunikation og aflæse andre – med fokus på ord, stemmeføring og kropssprog.

Uanset indsigtsniveau er dit niveau af ’samtale intelligens’ vigtig og det er vigtigt, at du konstant udfordrer dig selv i måden du interagerer og kommunikerer med andre på. I fremtiden vil kommunikation i tiltagende grad være relations bestemt og jo mere du er nysgerrig på din egen kommunikation og din ’samtale intelligens’, jo større indflydelse og tydelighed vil du have i din kommunikation og derved opbygge flere succesfulde og stærke relationer.

’Samtale intelligens’ lærer os at se, opfatte og lytte på nye måder. Det skaber energi og muligheder og løfter relationen mellem mennesker op på et helt andet niveau end tidligere.

Læs også Samtale intelligens viser vejen til succes gennem relationer – test din samtale intelligens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram