Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Udvikling Fyn hæver EI ved at implementere værdibaseret feedback.

Udvikling fyn
Af Milena Høxbroe Jensen, HR konsulent, Udvikling Fyn (Nu Erhvervshus Fyn)

Grundforudsætningen for at udvikle en god og sund organisation, er en ærlig og autentisk dialog mellem medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere. I Udvikling Fyn ser vi udvikling som en konstant og altafgørende faktor for succes. Deri ligger også en forpligtelse for os som organisation til kontinuerligt at stile efter at gå forrest og være bannerførende på Fyn, i forhold til at udvikle mennesker og organisationer.

I øjeblikket har vi fokus på at skabe en endnu stærkere kommunikation internt i og imellem vores afdelinger og eksternt i forhold til at styrke de gode relationer til vores samarbejdspartnere.

Som et naturligt led i den udviklingsproces opstod ønsket om at sigte mod en fælles forståelse af en værdibaseret feedback kultur. Konsulentfirmaet HUMI i Odense var facilitator for processen, hvor hele organisationen i Udvikling Fyn deltog. Feedback handler om at give en konstruktiv tilbagemelding på en given oplevelse eller situation, men feedback har også et højere formål. Et formål, der fortæller om den enkelte organisation har en kultur, der fremmer åbenhed og ærlighed med en anerkendende tilgang til positivt at udvikle og løfte mennesker til nye højder.

Trods det at vi i Udvikling Fyn oplever en høj grad af oprigtig-hed og ærlighed i vores fælles omgangstone, var det alligevel med en vis spænding, at vi havde samlet alle medarbejdere og ledelsen en fredag eftermiddag. En invitation til en 3 timers workshop i at træne vores kompetencer i at give konstruktiv feedback til hinanden. En spænding der hurtigt blev afløst af et højt engagement og drive til at afprøve og træne feedback-en med hinanden.

Det var en oplevelse af at have ramt en livsnerve, da alle i organisationen havde oplevet at give, men også at modtage en hhv. dårlig som positiv feedback. Ikke mindst de følelser og reaktioner forbundet med det. Som initiativtager til work-shoppen var det en fed følelse sammen med HUMI, at præsentere en metode og et simpelt værktøj, der giver så mærkbare resultater med det samme og med-arbejdere og ledere kan mærke, at det rykker og flytter dem.

- For både medarbejdere som ledelse var det at arbejde med feedback som en metode eller model en ny tilgang, og det var tydeligt efter workshoppen, at det havde sat gang i tankerne, hvordan det at have en god feedback kultur også har stor betydning udadtil.

Christina Melvang, Forretningschef i Udvikling Fyn udtaler,

”Vi arbejder for at skabe samarbejder mellem virksomheder, og også her er det vigtigt at få en god feedbackkultur. Feedback er en del af det at få afstemt forventninger med hinanden, og er en forudsætning for stærke udviklende samarbejder.”

For Søren Aarhus, Forretningsudvikler i Udvikling Fyn, var workshoppen med til at sætter yderligere fokus på vigtig-heden af den emotionelle intelligens i forhold til at styrke relationer –internt såvel som eksternt i organisationen. Søren udtaler

,”Jeg kan ikke komme i tanke om en jobsituation, der ikke kræver interaktion med andre mennesker. Som forretnings-udvikler er Emotionel Intelligens måske den vigtigste kompetence til at opnå succes. Jeg ser feedbackkultur som en meget relevant og vigtig del af det.”

At alle fik arbejdet med feedback ud fra helt konkrete eksempler med reference til hverdagen, var klart med til at skabe en fælles forståelse og en oprigtig interesse i at fremme en konstruktiv feedbackkultur i organisationen. Der var ligeledes fælles enighed om, at fastholde fokus på at træne med hinanden i hverdagen. Det er dejligt, at vi i Udvikling Fyn har igangsat en proces, hvor det at give feedback er et udtryk for, at vi har tillid til hinanden. Tillid til at vi hver især gør vores bedste og nu i endnu højere grad efter workshoppen, har ærligheden med i forhold til at hjælpe en kollega eller sam-arbejdspartner i en rigtigretning med værdibaseret feedback. Samtidig styrker vi den samlede emotionelle intelligens i Udvikling Fyn.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram