Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Reference

Ursula tog en NLP uddannelse som 56-årig og oplevede en verden af muligheder

Ursula tog en NLP uddannelse som 56-årig og oplevede en verden af muligheder.

I HUMI har vi erfaring med, at de, som tager vores NLP Business Practitioner uddannelse, ville ønske, at de havde gjort det noget før. Naturligvis skal man som udgangspunkt være bekendt med begrebet NLP, og at man rent faktisk kan uddanne sig i den retning. Derfor afholder HUMI netop hver måned et gratis introduktionskursus i NLP, og selvom deltagerne er meget begejstrede og nysgerrige på at lære NLP’ens værktøjer, oplever vi alligevel, at nogle har brug for at tage tilløb, inden de beslutter sig for at tilmelde sig vores uddannelser.

De vil rigtig gerne, men føler måske ikke, at tidspunktet er rigtigt. Det kan være noget, som fylder meget i deres privatliv, eller fordi, de oplever, at deres økonomi er for presset, men her anbefaler HUMI netop ikke, at man venter; For hvor økonomien er en hindring, kan HUMI tilbyde finansieringsmuligheder, og hvis man har udfordringer i privatlivet, eller måske i jobbet, vil folk ret hurtigt få gavn af de værktøjer, som de lærer sig gennem NLP, og de vil opleve, at de faktisk indeholder ressourcer, som de tidligere ikke var klar over, de havde, og som nu gør dem i stand til at løse de udfordringer, som før fyldte meget i deres hverdag.

Også Ursula havde kredset om tanken om at tage en NLP uddannelse i mange år, før det endelig blev en realitet. Hun har netop lige afsluttet sin NLP Business Practitioner på vores uddannelse i Odense, og jeg har fået lejlighed til at tale med hende om uddannelsen, da hun kommer forbi vores kontor ved havnen på Lumbyvej. Og sådan, som jeg oplever Ursula; en moden og selvsikker kvinde, der hviler i sig selv, og som møder mit blik roligt og imødekommende, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at Ursula har haft stor glæde af sin Business Practitioner.

Af Sanne Juul

Ursula fortæller:

”Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det noget før. Det har virkelig været givende for mig at få den her værktøjskasse og forståelse for – at, ét er, hvordan vi udtrykker os bevidst- men hvor mange ressourcer, der egentlig ligger i vores underbevidsthed, som vi kan trække på. Det er jo fantastisk. Det er så smukt, at et menneske indeholder alle de ressourcer, som der skal til for at forandre ting.”

Ursula er ansat i en overordnet stilling som tjener, og efter mere end tyve år i restaurationsbranchen, har Ursula naturligvis stor erfaring i at servicere gæster. Alligevel oplevede Ursula nogle gange at stå med nogle udfordringer, som hun ønskede at håndtere gennem styrket kommunikation.

”Uddannelsen har virkelig været en øjenåbner, og den har givet mig så meget værdifuldt i mit liv. Jeg er 56 år, men føler ikke, at der er begrænsning på, hvornår vi kan lære noget nyt eller vælge at tage en uddannelse. Jeg var før uddannelsen et sted i livet, hvor jeg følte, jeg havde brug for nogle værktøjer til at håndtere nogle udfordringer, men jeg havde også et ønske om at skabe en bedre oplevelse for vores gæster i restauranten. Der er mange måder at interagere med restaurantens gæster på, og alle mennesker skal imødegås forskelligt – også vores gæster. Der er ingen aftener, som er ens, og energien er forskellig fra aften til aften.

NLP har helt klart lært mig at kommunikere mere bevidst og ud fra vores gæsters behov. For eksempel er folks kropssprog blevet meget mere synlig for mig.”

Ursula fortsætter: ”Og i forhold til mine kolleger, så mærker jeg også her, at min kommunikation er blevet styrket. Det er yderst vigtigt med anerkendende kommunikation, og jeg er blevet langt mere bevidst om, hvordan jeg får formidlet de forskellige opgaver og udfordringer i restauranten.

En hel anden ting, som jeg har observeret, er, at vi helt uden at anstrenge os, nu tiltrækker et meget kompetent personale til vores restaurant. Vi har tidligere oplevet ikke at kunne få de tjenere, som vi havde brug for. Nu kommer de helt af sig selv. Det må være noget, som jeg ganske ubevidst sender ud, og som sker, fordi noget i mig, har ændret sig. Det er helt fantastisk at opleve.”

Jeg spørger Ursula, om hun har haft gavn af NLP værktøjerne i andre relationer – for eksempel i forhold til sit privatliv?

”Helt sikkert,” svarer Ursula uden tøven. ”Jeg mærker en positiv forandring både i forhold til mine søskende og i forhold til mine meget nære venner og veninder. Især mine søskende har bemærket en ændring i min måde at kommunikere på.”

Ursula tilføjer: ”Kommunikation er et godt redskab at have med sig i livet, og i grunden er det ikke så kompliceret. Det er jo ikke raketvidenskab, og NLP indeholder nogle grundprincipper, som alle mennesker kan gøre brug af.”

Jeg spørger Ursula om fremtiden.

”Jeg synes Practitioner uddannelsen var så spændende, at jeg godt kunne overveje, om jeg på et tidspunkt skal supplere med Master uddannelsen. Selvom jeg har et arbejde som tjener, kan jeg godt forestille mig, at jeg en dag kommer til at arbejde med NLP. For eksempel som frivillig i en eller anden skolesammenhæng. Jeg får lyst til at skabe forandring i folkeskolen, og jeg synes, det kunne være en rigtig god idé, at NLP blev en del af noget undervisning hos børn. Naturligvis på deres forståelsesniveau. Det ville jo forme nogle helt andre mennesker, der træder ud i livet med nogle stærke ressourcer.

Samfundet tager fat i så mange andre ting i familiestrukturer og så videre, men at få fat i de ting, som hvert enkelt menneske indeholder og få dem til at tro på, at der er muligheder… ja, det synes jeg virkelig skulle integreres.”

Ursula fortsætter: ”Netop den nysgerrighed og det uspolerede, som børn har, føler jeg langsomt bliver taget fra dem, når de begynder i skolen. Jeg kunne godt ønske mig, at denne uspolerede og nysgerrige tilgang til livet bliv fremelsket hos børnene, og at det blev hos dem resten af livet.”

Jeg kan kun give hende ret. NLP i børnehøjde. Det kunne udmærket være en af fremtidens opgaver for HUMI.

Blot i løbet af to uger, fandt Ursula ud af, at hun ved hjælp af NLP’ens værktøj, havde håndteret en udfordring privat. spolet tilbage og set sine reaktionsmønsre, arbejdet på det og fandt ud af, hvor

Gennemgået, spolet tilbage, reaktionsmønstre, 14 dage, arbejd. Resultat. Hatten af. Kommunikeret tingene anderledes ud end tidligere. Det lønner sig.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram