Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VEJEN Kommune viser vejen for det nærværende sundhedsvæsen!

Sygeplejen - version 2.0

At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider – hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker – med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0.

Et forløb hvor sygeplejerskerne efter indsigt i områdets udvikling de næste år – fik mulighed for i 2 dage fokuseret, at arbejde på at lægge den bedste plan for fremtidens syge-plejeområde i Vejen Kommune.

Målrettethed og fokus

Gennem analyser, brainstorming, visioner og planlægning – blev løsninger til fremtidens sygepleje præsenteret for ledelsen. Løsninger præget af en stærk vilje til selv at drive udviklingen og ikke omvendt.

At ledelsen står sammen med sygeplejerskerne i proces-arbejdet var tydeligt igennem de 4 dage – og det, at der fra ledelseshold var inviteret til inddragelse af – og med-indflydelse på planerne for fremtidens sygeplejeområdet – skabte glæde hos sygeplejerskerne.

Jeg er så glad for, at ledelsen lytter til os og giver os direkte indflydelse på hvordan vores rolle fremadrettet som syge-plejerske i Vejen kommune skal være. Det er det bedste kursus jeg har været på.” fortæller Aase Schotemeijer, sygeplejerske i Vejen Kommune i 10 år.

Bo Smith områdeleder fra Askov-Brørup ældreområde havde følgende oplevelse af forløbet,

 ”Jeg oplevede stor arbejdsiver fra sygeplejerskerne og de gik virkelig til opgaven med fokus. Jeg oplever, at vi nu står både med gode forbedringsforslag, men også med en høj grad af ejerskab til forslagene”

Retning er sat for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune

Retning for den kommunale sygepleje er hermed igangsat – og når alle sygeplejersker i Vejen Kommune primo december 2016 – har haft mulighed for at komme med deres fremtidsbud for sygeplejen – starter et spændendes opsamlingsforløb – hvor den endelig plan for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune fastlægges og præsenteres.

Kirsten Dyrholm Hansen, Social & Ældrechef i Vejen Kommune udtaler, efter sygeplejerskernes præsentationer for fremtidens sygepleje,

”På seminaret med HUMI oplevede jeg et stort engagement og et stærkt ønske om at være med til at præge fremtiden i Vejen kommune. Sygeplejerskernes målrettethed og gode refleksioner over egen praksis glæder mig særligt meget, det er jo dem der kan skabe den fremtidige sygepleje – der sikre borgerne den bedste sygepleje.”

Der er med andre ord skabt et stærkt fundament for den kommende sygepleje 2.0 i Vejen Kommune præget af commitment, vilje, høj faglighed, kompetent personale, der sikre optimal fokus og sætter den enkelte borger i centrum.

Hermed styrkes visionen yderligere for hele Social & Ældreområdet i Vejen Kommune – med en målrettet indsats om kontinuerligt at være…”To skridt foran”….

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram