Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Auditiv | Læs om beskrivelse og term

Hvad betyder auditiv?

Auditiv er en submodalitet, der ligger i NLPrepræsentationssystem, også benævnt VAKA, hvor auditiv udgør det andet bogstav, A. 

Det auditive er et udtryk for den del af sanserne som har med det vi hører og indre dialoger at gøre. Det vil sige at auditive personer lægger meget vægt på at bruge de korrekte ord og vælge det rigtige ordvalg. De tænker ofte længe over, hvad de vil sige før de taler. Det kan resultere i at de kan have svært ved at komme til orde, særligt i større forsamlinger. Når de taler, vil de ofte sige noget der er meget gennemtænkt, hvor hvert ord og hver enkelt sætning tæller. At de vente med at svare hænger ofte sammen med at de afspiller en indre dialog, inden den siges højt. Samtidig risikerer de ofte at blive overhørt og også føle sig overhørt i en travl hverdag.

Hvad er den auditive kommunikationstype?

De kan identificeres som type ved at de måske sidder lidt stille, ligger hovedet på skrå og virker lyttende når andre taler. Som dem der giver plads og anerkender at folk skal tale færdig.  De er typen, der tænker før de taler helt grundlæggende. Deres modsætning er de visuelle der taler lynhurtigt, og som ser indre billeder og beskriver dem nærmest mens billederne opstår? En auditiv vil ofte mener at de visuelle taler før de tænker?

Hvordan kender jeg den auditive kommunikationstype?

Du kan som ved alle typer lytte efter deres formuleringer. Her er de auditives foretrukne formuleringer meget med at sige, at høre og at lytte.

Fx “for mig lyder det som om“, “lad mig lige høre det igen”, “hvad var det du sagde”, “det du skal høre mig sige er”, og “det lyder godt i mine ører”. 

Nogle gange vil de rigtig udprægede auditive personer stoppe dig når du taler. Det vil sædvanligt være i en pause i talestrømmen, mens du formulerer noget. Så siger de for eksempel ”gentag lige det det, det vil jeg gerne have skrevet ned eller huske til en anden gang”. Eller ”den formulering er rigtig god og den vil jeg gerne have med mig.” Det kan næsten opleves på niveau med at de betragter formuleringer som gaver man kan have med sig og dele med andre.

Kan man træne sig mere auditiv?

Ja, du kan træne alle de forskellige sanse eller modalitets typer. Hvis du gerne vil være bedre til en af typerne skal du stimulere dine sanser, så det bliver til ubevidst kompetence træning eller det som i NLP kaldes for programmering.

Deltagere på uddannelse i NLP og emotionel intelligens bliver ofte meget fleksible i deres anvendelse af submodaliteter på alle sanse områder. Det er en naturlig konsekvens af at være fokuseret på at styrke deres forståelse af andre og kommunikationen i praksis.

Auditiv

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram