Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modaliteter og submodaliteter

Modaliteter er underdele af repræsentationssystemer; mere specifikt er de sanser. Eksempelvis er lyd en modalitet af den samlede oplevelse, der indeholder informationer fra alle sanserne.  

På næste niveau ligger submodaliteterne, som mere specifikt beskriver en modalitets egenskaber. Eksempelvis kan en lyd være høj eller en følelse kan være varm.  

 NLP-uddannelser trænes man i at spørge ind på submodalitetsniveau, hvilket er en stærk undersøgelsesmetode og samtidig en effektiv metode til at hjælpe folk med at ændre adfærd på bestemte områder. At spørge mere ind til sanseelementerne i en oplevelse er givtigt på en anden måde end sædvanlige spørgeteknikker

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram