Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spørgeteknik

Hvad er spørgeteknik?

Spørgeteknik er reel den vigtigste del af kommunikationen. Spørgeteknik er lige så grundlæggende som det at tale om den information vi ønsker at dele. Du kan opfatte verbal kommunikation som bestående af 2 dele. Den ene del er tale og dermed den information der deles. Den anden del er de spørgsmål der stilles.

uddannelser i spørgeteknik er der fokus på indsigt i og træning af kommunikative kompetencer. Her er det det at stille gode åbne målrettede spørgsmål der trænes. Med gode spørgsmål menes der dem der guider kommunikationen bedst og dermed understøtter en effektiv kommunikation. Målet er at dele nøjagtig den information der skal til og forstå situationen eller hinanden på et tilstrækkeligt niveau. Derved vil den efterfølgende adfærd eller løsning af en opgave lykkedes bedst.

Hvad gør spørgeteknik vigtig?

Det der gør spørgeteknik til det vigtigste af de 2 grundelementer er at spørgsmål sætter retning og styrer mængden af data. Uden spørgsmål vil vi ikke komme ind til sagens kerne. Sagens kerne betyder at vi forstår det grundlæggende eller afgørende i det der tales om. Det kan være om noget i en person eller i verden. Lige meget hvad det er, så er det spørgsmålene og kvaliteten af spørgsmålene der sikrer at vi får afdækket emnet. Samtidig er det spørgsmål der sikrer at vi forstår hinandens måde at opfatte emnet eller relationen på. Derved styrkes den del af emotionel intelligens kompetencen der hedder empati i relationen med hinanden. Mange organisationer betragter i dag kommunikation som så vigtig en kompetence, at det simpelthen er for dyrt ikke at uddanne deres ansatte i det.

Hvad koster dårlig kommunikation?

Dårlig kommunikation er desværre ofte en skjult omkostning, idet de omkostninger der skyldes manglende evne til spørgeteknik er skjulte. Omkostninger som manglende energi og motivation pga. misforståelser og dårlig forventningsafstemning, manglende håndtering af konflikter, stress og sygemeldinger, opsigelser, dårlige kundeoplevelser, fravalg af ens service eller produkt på grund af dårligt image eller manglende gode kandidater til opslåede jobs. Undersøgelser fra DI peger på at det i nogle brancher er milliarder der tabes om året. Det tal dækker kun over det som man er klar over, og som skyldes kommunikationsfejl og misforståelser. Der vil stadig være et kæmpe skyggetal der ikke er med i denne opgørelse.

Hvordan uddannes man i spørgeteknik?

Når vi uddanner i spørgeteknik er den mest traditionelle og enkle måde at man lærer de forskellige spørgsmålstyper. Efterfølgende træner man dem med hinanden. Denne traditionelle tilgang har dog vist sig at rumme nogle udfordringer. Den ene udfordring er at man er blind for det man ikke ved at man skal, eller kan spørge om. Det håndteres ved at før man uddannes i spørgeteknik, uddannes i agil kommunikationsanalyse. Det lyder avanceret men er på det grundlæggende niveau nogle enkle og praktiske teknikker. Teknikker der åbner for at deltagerne nemt og effektivt kan spørge ind til alt. Derefter bygges spørgeteknikkerne ovenpå sproganalysen, hvilket effektivt sikrer kvaliteten i anvendelsen af spørgeteknikkerne. Det næste dilemma er at spørgsmålene ofte ikke afdækker al den information man søger. Derfor kommer det tredje lag, som er spørgestrategier. Spørgestrategier er metoder til at sikre en effektiv og nuanceret anvendelse af spørgeteknikker, på en måde der undersøger de emner eller ting der kommunikeres om i dybden. Dybden benævnes også dybde strukturen eller sagens kerne. Med de 3 komponenter er kommunikationen løftet markant med få dages træning eller uddannelse.

Hvordan bliver jeg ekspert i spørgeteknik?

For at blive ekspert i spørgeteknik er det vigtigt at du har trænet de 3 grundelementer. Det vil sige sproganalyse, spørgeteknik og sprogstrategier. Det lærer man på uddannelserne Vitaliserende Kommunikation som er 2 dage eller Personlig Kommunikation, som er 4 dages uddannelse.

Derefter vil du blive trænet i mere avanceret sproganalyse. Den avancerede sproganalyse trænes på niveau 3, som er modul 3 på Business Practitioner uddannelsen, en 12 dages uddannelsesforløb. Igennem eksempler, trænes den avancerede sproganalyse effektivt og efterfølgende integreres den ved at spille et spil, specielt udviklet til formålet.

Igennem level 1, 2 og 3 bliver din spørgeteknik løftet og udviklet til ekspert niveau. Den løftes til både at kunne spørge med de forskellige spørgsmålstyper og samtidig at kunne analysere modtagerens persontype. Med den analyse vil du lære at kommunikere til forskellige typer og dermed på det niveau, til den type de er og til de sanser de foretrækker. Efterfølgende vil du på niveau 4 og 5 lære 6 stærke coaching værktøjer. Værktøjer, som både er gode til at træne dine kompetencer og til at forstå værdien af spørgsmål i kommunikationen.

Coaching værktøjerne giver dig forskellige strategi-veje som du kan bruge direkte som hele modeller eller som dele i din kommunikation. Her arbejder vi med fokus på emotionel intelligens og sikrer at du også bliver trænet i og er opmærksom på at styrke kommunikationen indad altså med dig selv. Denne kommunikation er en vigtig del både til at træne spørgeteknik men også at løfte din energi og påvirkning i kommunikationen med andre.

Hvordan bliver kommunikationstræning og spørgetekniksuddannelse gratis?

Læs mere her

 

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram