Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kommunikationstræning og spørgetekniksuddannelse

Hvordan bliver kommunikationstræning og spørgetekniks uddannelser gratis?

Det gør det ved at løfte effektiviteten i al den kommunikation vi har på jobbet. Der er mange der ikke tænker over hvor meget af deres job der reelt er kommunikation. Ved blot at løfte kommunikationen ganske få procent giver det en markant styrkelse af effektiviteten og succesen i hverdagen. Mange deltagere på uddannelsesforløb fortæller at energien derhjemme, med partneren og børnene også bliver meget bedre, hvilket også bidrager positivt og giver mere overskud til at komme på arbejde.

Ledere fortæller at de efter 1 eller 2 dages uddannelse af teams og afdelinger oplever tydelige forskelle. De oplever at energien er mere positiv, at fællesskabet bliver stærkere og mere forstående, at tiltrækningsevne af gode medarbejdere bliver stærkere, at succesraten i forhold til at nå mål og budgetter bliver højere, at antallet af konflikter bliver færre, lavere fravær og dermed en højere fremmøde procent og at fejl og dårlige relationer minimeres markant. Alt sammen noget der styrker den samlede trivsel og økonomi.

Spørgeteknik skaber værdi

Spørgeteknik er det der sikrer at ord mellem mennesker bliver justeret i den retning og har det indhold der skaber værdi. Uden spørgeteknik vil vi bare snakke og snakke uden nogen reel retning.

Samtidig er spørgeteknik en helt grundlæggende del af kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mange ord i løbet af en dag, hvor vi grundlæggende deler information om alle mulige ting i vores liv med hinanden. Spørgeteknik er det kompetenceniveau du har til at styre informationsmængden. Mangler kompetencen fordi man enten ikke er uddannet i at anvende spørgeteknik eller kun har meget lidt uddannelse i spørgeteknik, koster det på kvaliteten af kommunikationen.

Oftest uden indsigt og uddannelse vil der blive delt alt for mange ord, der kun er fyldord og der er dermed stor risiko for 'over-kommunikation' samt at der opstår der misforståelser.

Hvor vigtig er spørgeteknik?

Det er dit niveau af spørgetekniks-kompetencer,  der sikrer kvaliteten og retningen i kommunikationen med andre mennesker. Den der har den stærkeste spørgeteknik vil ofte være den der kan løfte kvaliteten og sikre at forståelsesniveauet er højt. Det bidrager til at undgå misforståelser som nogle gange kan føre til konflikter, som så skal håndteres efterfølgende. Spørgeteknik er derfor en vigtig personlig kompetence, der gavner mennesker i alle deres relationer både på jobbet og privat.

Med en NLP-uddannelse lærer du mange niveauer af spørgeteknik, både den helt grundlæggende spørgeteknik hvor du igennem træning lære at bruge forskellige spørgsmålstyper. Samtidig trænes du i forskellige niveauer af sproganalyse der muliggør brugen af endnu flere spørgsmålstyper. Herunder, hvordan de bruges bedst, i anerkendende kommunikation, i sammenhængsmodellen,  i sagens kerne og i vejen ind til forståelse af dybdestrukturen.  

På mere avancerede uddannelser trænes der i kategorier inden for alle af filterets funktioner, hvilket på den måde stiller NLP-udøvere i stand til mere seriøst at kunne afdække enhver situation som én har oplevet, og samtidig finde ud af, hvordan man bedst kan anvende denne viden i forhold til at personen når sine mål. 

 

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram