Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hvad er Emotionel Intelligens?

Hvad er emotionel intelligens?

EI står for ‘Emotional Intelligence’ på dansk oversat til ‘Emotionel Intelligens’ eller ‘Følelsesmæssig Intelligens’.

Der er lidt forvirring omkring brugen af begreberne Emotionel Intelligens og Følelsesmæssig Intelligens herunder forkortelserne EI og EQ. 

EI refererer til Emotionel Intelligens på dansk eller Følelsesmæssig Intelligens og EQ bruges nogle gange om det samme, men refererer reelt til det engelske ‘Emotional Quotient’, som er den faktor der måles i, når personers og organisationers emotionelle intelligens måles og testes. 

Følelsesmæssig Intelligens har ikke en ‘dansk’ forkortelse.

Vores arbejde i HUMI

I HUMI arbejder vi primært med udvikling og i mindre grad med målinger og har valgt at bruge udtrykket Følelsesmæssig Intelligens i arbejdet med og om enkeltpersoner og Emotionel Intelligens i udviklings-arbejdet med organisationer.

Som begreb kan Emotionel Intelligens eller Følelsesmæssig Intelligens ses som en række evner og kompetencer indenfor selvindsigt, selvkontrol og empati, der skal styrke organisationers og individers forståelse af sig selv og andre.

Forskningen konstaterer, at Emotionel Intelligens er den intelligensform, der har den største indflydelse på din succes i livet. Emotionel Intelligens er samtidig den vigtigste faktor for organisationers succes.

Fordelen er, at Emotionel Intelligens er en intelligensform, der i modsætning til traditionel intelligens, kan trænes og udvikles gennem hele livet.

Emotionel Intelligens i arbejdet med privatpersoner og organisationer

Mød HYDAC A/S, der har uddannet alle deres medarbejdree til livet - se video med CEO Jens Haugaard.

I HUMI er udvikling af følelsesmæssig intelligens og Emotionel Intelligens en integreret del af alt hvad vi laver. EI er med i vores uddannelser; NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner.

Vi arbejder ud fra en kombination af forskerne Adele B. Lynn og Reuven Bar Ons’ modeller. Kombinationen er beskrevet i modellen, EI ved HUMI.

World Economic Forum

Gennem de seneste årtier har førende forskere fra hele verden påvist, at Emotionel Intelligens, som kompetence i langt højere grad end andre kompetencer, definerer de bedste virksomheder. At positive følelser og harmoni i virksomheder forudsiger virksomheders effektivitet og resultater.

En af de 10 vigtigste kompetencer

World Economic Forum har i 2016 vurderet, at Emotionel Intelligens, er en at de 10 vigtigste kompetencer for at trives i 2020 og frem. Samtidig er de øvrige 9 kompetencer på deres top 10, direkte afledt eller stærkt afhængige af Emotionel Intelligens.

Udvikling af vores emotionelle intelligens

Udviklingen af vores emotionelle intelligens gør os ikke bare mere lykkelige, det giver os en langt større mulighed for at motivere og påvirke os selv og andre. Emotionel intelligente mennesker håndterer stress og forebygger og løse konflikter på et langt højere niveau end andre.

Emotionel Intelligens udvikler vores evne til at møde forskellige typer af mennesker optimalt i forskellige situationer. Denne evne er fundamental, når vi skal danne tillidsfulde relationer i en verden i konstant forandring og med krav om omstillingsparathed.​

Niveauet af din emotionelle intelligens  styrer således dine oplevelser af dit liv, på alle niveauer. Helt afgørende er derfor, hvor effektivt du udtrykker og leder dine følelser indenfor de kulturelle rammer, du bevæger dig i, som eksempelvis din familie, din arbejdsplads og i samfundet i øvrigt. Ligesom din emotionelle intelligens er bestemmende for, hvor meget andre lytter til, hvad du siger. Kort sagt, din personlige påvirknings- og gennemslagskraft.

Emotionel Intelligens er essentielle færdigheder til at skabe inspirerende lederskab, innovative arbejdskulturer, effektive teams og trivsel.


Top 10 med praktisk anvendt emotionel intelligens - hvorfor er emotionel intelligens relevant?

I HUMI har vi mange års erfaring med at udvikle enkeltpersoner, teams, afdelinger og virksomheder.

Erfaringer, der alle understøtter forskningens resultater på området, at hvis vi arbejder med at løfte den enkeltes kompetencer indenfor Emotionel Intelligens og samtidig hjælper fællesskabet til en proces, der løfter kvaliteten af deres fællesskab, er resultatet en sund kultur, båret af stærke værdier, der understøtter det enkelte menneskes muligheder og løfter fællesskabets samlede potentiale.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram