Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hvad er Emotionel Intelligens?

Hvad er emotionel intelligens?

EI står for ‘Emotional Intelligence’ på dansk oversat til ‘Emotionel Intelligens’ eller ‘Følelsesmæssig Intelligens’.

Der er lidt forvirring omkring brugen af begreberne Emotionel Intelligens og Følelsesmæssig Intelligens herunder forkortelserne EI og EQ. 

EI refererer til Emotionel Intelligens på dansk eller Følelsesmæssig Intelligens og EQ bruges nogle gange om det samme, men refererer reelt til det engelske ‘Emotional Quotient’, som er den faktor der måles i, når personers og organisationers emotionelle intelligens måles og testes. 

Følelsesmæssig Intelligens har ikke en ‘dansk’ forkortelse.

Vores arbejde i HUMI

I HUMI arbejder vi primært med udvikling og i mindre grad med målinger og har valgt at bruge udtrykket Følelsesmæssig Intelligens i arbejdet med og om enkeltpersoner og Emotionel Intelligens i udviklings-arbejdet med organisationer.

Som begreb kan Emotionel Intelligens eller Følelsesmæssig Intelligens ses som en række evner og kompetencer indenfor selvindsigt, selvkontrol og empati, der skal styrke organisationers og individers forståelse af sig selv og andre.

Forskningen konstaterer, at Emotionel Intelligens er den intelligensform, der har den største indflydelse på din succes i livet. Emotionel Intelligens er samtidig den vigtigste faktor for organisationers succes.

Fordelen er, at Emotionel Intelligens er en intelligensform, der i modsætning til traditionel intelligens, kan trænes og udvikles gennem hele livet.

Som begreb kan Emotionel Intelligens eller Følelsesmæssig Intelligens ses som en række evner og kompetencer indenfor selvindsigt, selvkontrol og empati, der skal styrke organisationers og individers forståelse af sig selv og andre.

EI i arbejdet med privatpersoner og organisationer

Mød HYDAC A/S, der har uddannet alle deres medarbejdree til livet - se video med CEO Jens Haugaard.

I HUMI er udvikling af følelsesmæssig intelligens og Emotionel Intelligens en integreret del af alt hvad vi laver. EI er med i vores uddannelser; NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner.

Vi inddrager emotionel intelligens og følelsesmæssig intelligens i vores arbejde med organisationsprocesser, som værdier i hverdagen, i kulturarbejdet, i samarbejde, feedback forløb, kommunikation og i coachingforløb. Alle konsulenter og coaches i HUMI er uddannet Mastere i emotionel intelligens og NLP.

Vi arbejder ud fra en kombination af forskerne Adele B. Lynn og Reuven Bar Ons’ modeller. Kombinationen er beskrevet i modellen, EI ved HUMI.


Relaterede artikler

EI by HUMI
Få indsigt i EI by HUMI. 
Læs mere 
Hvad er emotionel intelligens
Læs artikel om følelsers betydning på arbejdspladsen.
Læs artikel
Mød Per Poulsen, der fortæller hvad Emotionel Intelligens er.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram