Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verbal kommunikation | Læs om termer på kommunikation

Hvad er verbal kommunikation?

Verbal kommunikation er ene og alene dine ord. Altså de ord der kommer ud af din mund uden den påvirkning din tonation eller stemmeføring bidrager med. Disse ord udtrykker eller repræsenterer dine følelser, tanker og overbevisninger.

I verbal kommunikation medtages nogle gange stemmeføringen, altså det toneleje, den hastighed og de pauser, som er omkring det sagte. Til gengæld kan du i ordets reneste form alene betragte verbal kommunikation som kun værende ord. Fx når du læser teksten her kan du ikke ”se” at jeg smilede da jeg skrev den eller ”høre” glæden i min stemme.

Hvor meget betyder verbal kommunikation?

Taler vi alene om ordenes betydning i kommunikationen, så siger forskning helt tilbage fra 1967 at de påvirker med 7%. Det er et stort paradoks i og med at de fleste mennesker der skal dele et budskab, bruger meget af tiden på at forberede sig i relation til ordene og at vælge de rigtige formuleringer og ikke så meget på den langt vigtigere del som er den non-verbale kommunikation. Her viser forskningen at fx. kropssprog, som udgør 55% og stemmeføring som udgør 38% af den samlede påvirkning er et langt stærkere virkemiddel rent kommunikativt.

Hvad er effektiv kommunikation?

Troværdigheden og tydeligheden i din kommunikation kommer an på om der er overensstemmelse mellem den verbale og den non-verbale del af kommunikationen. Dette opnås ved at have dig selv med i kommunikationen på en autentisk måde. Her vil du på billedet se skyggen bagved cirklen, som illustrerer følelsen i situationen. Det er netop følelsen der påvirker både dit ordvalg, dit kropssprog og din stemmeføring. Du kan argumentere for at hvis du ikke har emotionel intelligens nok i form af selvindsigt og selvkontrol, og dermed ikke kan vælge den følelse der passer til situationen, så opnår du ikke en effektiv kommunikation.

Verbal kommunikation

Hvad er utroværdig kommunikation?

Du har sikkert oplevet at en person har sagt noget og set ud som om han/hun mente noget andet. En sådan person kommer til at virke utroværdig over for dem vedkommende kommunikerer med. Måske siger lytteren det til vedkommende, men ofte er det en ubevidst fornemmelse de får, som derfor ikke italesættes. Det gør situationen endnu værre da de reelt går fra dig, eller den de oplever som utroværdig uden at give feedback på det.

Hvordan lære jeg effektiv og troværdig kommunikation?

Med NLP lærer du at være bevidst om alle de signaler du sender ud. Derved kan du øge effektiviteten og påvirkningen af din verbale og non-verbale kommunikation. På uddannelsen Personlig Kommunikation lærer du samtidig at vælge den rigtige tilstand (følelse) at tale ud fra. Her understøtter elementet ”selvindsigt” fra emotionel intelligens og giver dig muligheden for at forstå hvad der sker følelsesmæssigt når du kommunikerer med forskellige personer, i forskellige situationer.  Elementet ”selvkontrol” hjælper dig til at blive bedre til at tale ud fra de følelser der giver dig det bedste resultat i dine relationer. De to elementer akkumulerer sig til din ”empati” for dig selv. Det giver dig evnen til at være mere den du gerne vil, hvilket igen giver dig en styrkelse af både dit selvværd og selvtillid.

Verbal kommunikation og emotionel intelligens

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram