Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hvad er NLP?

Hvad er NLP?

NLP skaber stærke relationer gennem selvindsigt, selvkontrol og empati. Udover at give dig en personlig indsigt giver NLP dig en indsigt i andre og i, hvordan kommunikationen påvirker os alle.

NLP lærer dig, at aflæse andre og tilpasse kommunikationen til modtageren for derigennem at opnå stærke relationer. Det sikrer, at du som privatperson eller i organisationen løbende udvikler og effektiviserer de daglige processer for derigennem at skabe overskud.

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering, hvor Neuro henviser til menneskets nervesystem og dermed til måden, hvorpå information lagres som hukommelse. Lingvistisk er den sproglig bearbejdning, der foregår i os. Vores forskellige måder at opfatte det, vi oplever på og hvordan vi sorterer og skaber mening i de modtagne informationer. Programmering henviser til vores evne til at ændre eller programmere de opsamlede informationer.

Nysgerrig på en NLP uddannelse – læs mere her

Se videoen - Hvad er NLP

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram