Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nonverbal kommunikation

Nonverbal kommunikation er den del af budskabet som ikke er ord. Her viser forskningen at, i budskabet mellem 2 personer face-to-face, der udledes 55% af kropssproget og 38% af tonationen eller stemmeføringen. Sat i forhold til at den verbale kommunikation kun udgør 7% er dette for mange ret overraskende og et faktum de ikke tænker ind i deres kommunikation og kommunikationstræning generelt.   

Emotionel Intelligens lægger man vægt på forståelsen af, at der ligger en følelse bag al kommunikation. Det vil sige at både ordvalg, intonation og kropssprog vil blive påvirket af om man er glad og afslappet eller presset og nervøs. Netop dét, at en presset og nervøs person let kan ændre ordenes betydning med sin mimik eller bevægelsesmønster, er måske én af de dybereliggende årsager til at vi som mennesker tillægger, ubevidst og måske bevidst, alt efter niveauet af indsigt, tonationen og kropssproget langt større betydning end det konkrete ordvalg.  

En anden årsag, som man kan uddrage fra NLP perspektivet, er at mennesker har haft evnen til at høre tonerne og fornemme stemningerne i relationen med andre i lang tid, inden det når den alder, hvor det lærer hvad ordene egentlig betyder.   

Ovenstående er ét af argumenterne for at en kommunikationsuddannelse baseret på EI-NLP bør lægge stor vægt på følelsesforståelse, -aflæsning og -bearbejdning, kropsforståelse, -aflæsning og –bearbejdning, og automationsforståelse, -aflæsning og -bearbejdning. 

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram