Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nonverbal kommunikation | Skab bedre kommunikation uden ord

Hvad er nonverbal kommunikation?

Nonverbal kommunikation er den del af budskabet som ikke er ord.  På den måde er det alt det som du sender af signaler, bevidst som ubevidst, ud over ordene. Din nonverbale kommunikation er f.eks. fagter, ansigtsudtryk, måden du står på, din kropsholdning, øjenbevægelser, hudfarve, vejrtrækning, puls og meget mere.

Hvor vigtig er nonverbal kommunikation?

Din nonverbale kommunikation er klart den største og vigtigste del af din kommunikation. Dette er et overset faktum idet vi i kommunikationen med andre tillægger det nonverbale 93% at betydningen af det den anden siger. De fleste mennesker er trænet i at sige de korrekte ord eller vælge det ordvalg, som betyder det rigtige. Det er et paradoks i forhold til at mange tager betydningen af det nonverbale med sig og ikke det der blev sagt faktuelt.

Nonverbal kommunikation

Hvad siger forskningen om denne type af kommunikation?

Forskningen viser at personer der kommunikerer face-to-face, udleder 93% af budskabet af den nonverbale kommunikation. Nærmere 55% af kropssproget og 38% af tonationen eller stemmeføringen. I forhold til at den verbale kommunikation så kun udgør de sidste 7%, er det for de fleste mennesker ret overraskende. Et faktum der gør at de ikke tænker det ind i deres kommunikation eller kommunikationstræning.

Hvad bruges kommunikationsformen til?

Foruden din verbale kommunikation, er din nonverbale kommunikation med til at beskrive dine følelser, tanker og overbevisninger. Samtidig spiller den en vigtig rolle i din spørgeteknik og anvendelse af spørge strategier. På den måde bliver det en vigtig del af hvordan du navigerer i verden og skaber relationer med andre.

Emotionel intelligens og nonverbal kommunikation

Emotionel Intelligens lægger man vægt på forståelsen af, at der ligger en følelse bag al kommunikation. Det vil sige at både ordvalg, intonation og kropssprog påvirkes af om man er glad og afslappet eller presset og nervøs. Det at en presset og nervøs person let kan ændre ordenes betydning med sin mimik eller bevægelsesmønster, er måske én af de dybereliggende årsager til at vi som mennesker helt naturligt tillægger tonation og kropssprog langt større betydning end ordene. 

En anden årsag er at mennesker har evnen til at høre toner og fornemme stemninger i relationen med andre, længe før de når en alder, hvor de lærer hvad ordene egentlig betyder.   

Med en NLP uddannelse, lærer du at være bevidst om din brug af den verbale og nonverbale kommunikation.

Da det talte ord har mindre betydning, er det vigtigt at du forstår at arbejde med den nonverbale kommunikation for at opnå en øget gennemslagskraft i din kommunikation.

Hvordan bliver kommunikationstræning og spørgetekniksuddannelse gratis?

Læs mere her


Læs mere om NLP -gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram