Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Burger Modellen

Konstruktiv feedback med Burgermodellen

Vigtigheden af at give konstruktiv feedback har aldrig været større end den er i dag. Det skyldes at tidspres og kompleksiteten i hverdagen hele tiden stiger. Feedback er samtidig ofte en af de sværeste ting at håndtere i hverdagen, både på jobbet, i familien og i forhold til venner.

Alt det vi ikke får sagt til hinanden skaber afstand i vores relationer og samarbejde. På samme måde, som det vi får sagt på en uheldig måde, også skaber afstand mellem mennesker og kan skabe konflikter. Nogle konflikter kan stå på i så lang tid at det bliver svært at huske, hvad de reelt startede med og samtidig kræver de mange ressourcer – personligt og tidsmæssigt.

Hvordan bliver vi gode til feedback?

En af de, på mange niveauer,  bedste metoder til at give konstruktiv feedback på er Burgermodellen. Med korrekt anvendelse af Burgermodellen, vil du give og modtage feedback på en måde, som giver både dig og dine relationer mange fordele.

feedback model

Dit udbytte af Burgermodellen

Du får træning i og lærer:

 • At observere og kommunikere både det positive som virker og negative, som kan blive bedre.
 • At give feedback på en god måde, som bidrager til at skabe stærke relationer.
 • At anerkende det positive og hjælpe til at udviklingspunkterne bliver hørt og modtaget
 • At holde et positivt fokus i din måde at være på
 • At skabe tillid i relationerne om det er venner, familie, kolleger og medarbejdere
 • At styrke fællesskabet så konflikter og stress minimeres
 • At styrke din selvindsigt og dine muligheder for at udvikle dig - både fagligt og personligt

Samtidig er Burgermodellen også egnet til at kopiere hensigtsmæssig adfærd fra person til person. Værktøjet er med træning så enkelt, at den populært kaldes cafe coaching.

Niveauer af at give feedback

Der er 5 niveauer af feedback og et niveau af nonfeedback i den skala vi arbejder med. Hvert niveau her nogle kompetencer, som du kan arbejde med personligt eller i de relationer du er i.

Her kan du vurdere, i de relationer du indgår i, på hvilket niveau du/I er i dag og hvor du mener det var ideelt for jer at være i fremtiden.

 • (Isolering) - Vi siger ikke engang det der er nødvendigt
 • (Nødvendighed) - Vi siger kun det der skal siges til hinanden
 • (Gode energi) - Vi er gode til at rose og anerkende hinanden
 • (Fælles udvikling) - Vi giver konstruktiv feedback - godt som skidt
 • (Stærk udvikling) - Vi giver konstruktiv feedback – også på det personlige plan
 • (Assertiv kultur)

Ring for information og materiale om de 5 træningsniveauer af feedback og hvordan vi kan hjælpe dig/din organisation til det niveau du/din organisation ønsker.

Læs hvordan; ”Uddannelse af en medarbejder ændrede hele teamets kommunikation”

Søgeord: At give feedback; Feedback Værktøj; Lær at give feedback; Feedbackkultur, Feedback; Konstruktiv feedback

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram