Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Empati

Empati er evnen til at forstå og leve sig ind i andres og ens eget tanke- og følelsesmæssige univers. 

Empati medfører en større forståelse for andres reaktionsmønstre og handlinger. Derfor vil empati bibringe mere rummelighed og forståelse for andre mennesker.  

Når man kigger på empati med Emotionel Intelligens’ øjne, er det vigtigt at være opmærksom på både den empati man har for andre og samtidig den empati man evner at have over for sig selv. Mennesker, der i udgangspunktet ikke rummer sig selv med empati, vil ofte have svært ved at udvise ægte empati over for andre. Dette resulterer i en form for afmålt eller beregnet empati, hvor man på en måde forventer en form for kompensation fra den anden. Denne mere ufrie empati er ikke den empati som man i Emotionel Intelligens betragter som fundamentet for at blive stærk personligt og for at skabe stærke relationer med andre. 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram