Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Autentisk borgernærvær 
i opgaveløsningen 

Et stærkt kollegialt fællesskab skaber tid og overskud til kerneopgaven
Få 1 times GRATIS ledersparring
Invester i jeres medarbejderes fællesskab og kompetencer
Book en ledersparring

Den kommunale plejesektor skal genfinde kernen i opgave løsningen - at gøre en forskel for mennesker!

Pres på servicerammen

Den kommunale serviceramme er i dag under pres. Krav og forventninger fra politikere, borgere og pårørende tiltager, mens ressourcer til at opfylde de ønskede krav ikke øges tilsvarende. Samtidig har årtiers fokus på new public management skubbet fokus fra det enkelte menneskes behov over på opgavelister, dokumentations- og effektivitetskrav. Tilsammen har udviklingen medført, at medarbejdere oplever mere stress, højere sygefravær og større kollegial afstand. Og borgerne og deres pårørende oplever, at der er mindre tid, overskud og nærvær i mødet med ældreplejen.

Nye erkendelser

Heldigvis er der i disse år generelt en erkendelse af, at der må ske forandringer. At organiseringen af området skal tilpasses mennesker- og ikke omvendt. Fx eksperimenteres i mange kommuner med mindre selvstyrende teams, som bliver sat fri til at bruge deres faglighed og møde borgernes dagsaktuelle behov i stedet for blot at skulle levere en fastsat ydelse. En helt afgørende bevægelse, hvis vi skal i mål med at skabe kvalitet i opgaveløsningen, hvor ikke alene borgernes trivsel er i fokus men også medarbejdernes.

Re(investering) i mennesker

En vej til at kvalificere denne bevægelse og dermed øge sandsynligheden for at lykkedes er at re(investere) i medarbejdernes relationelle kompetencer. Ved at styrke medarbejdernes evne til at lytte, være nærværende, skabe tillid og aktivere borgernes ressourcer, kan vi konvertere stress og sygemeldinger til overskud og arbejdsglæde. Det kan samtidig bidrage til at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og dermed skabe en positiv spiral til gavn for vores ældre medborgere og dygtige medarbejdere.

Per Poulsen deler sine erfaringer

Reinvestering i mennesker og skab et stærkt fællesskab og øget borgernærvær 

Lederudvikling - værdiseminar

Kirsten Dyrholm Hansen, Ældre og rehabiliteringschef

"Ved netop at fokusere på den relationelle koordinering i forandringsledelse skabte ledergruppen på tværs, et fællesskab hvor de samarbejder om forandringstiltag hvilket styrker det fælles fundament, som succesfuld forandringsledelse bygger på."
Vejen Kommune - kulturudvikling, uddannelse, NLP, ledersparring

Flere og flere kommuner sætter fokus på uddannelse, trivsel og fællesskab 

Nordfyns kommune logo
Middelfart Kommune logo
Lyngby Taarnbæk Kommune logo
Uddannelse af teams

Gitte Fallentin, Aktivitets- og rehabiliteringsleder

"Det kollegiale er blevet meget stærkere. Når medarbejdere kommer hjem ude fra borgerne, oplever medarbejderne, at uddannelsen, allerede, har sat ringe i vandet, og at de bedre kan gøre en forskel. Det går rigtig godt.”
Temadag

Ilse Salzmann, Plejecenterleder Virumgård

"Vi fik sammensat en dag, hvor vores TRIO fik arbejdet med det at kommunikere ærligt og konstruktivt med kollegaerne."
Se mere fra Lyngby Taarbæk kommune

Ønsker du en sparring om muligheder?

Vi ønsker at dele vores erfaringer igennem 16 år med at udvikle og styrke det kommunale ældreområde.  
Ring til os 22161200
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram