Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Forvrængninger i NLP

Hvis du ikke allerede har læst om filteret i NLP så vil det være værdifuldt at læse det inden du læser om forvrængninger. 

Forvrængninger er for mange mennesker den mest komplekse måde, hvorpå filteret reducer mængden af data fra sanserne til den bevidste forståelse. Dette foregår ved at man, alt efter éns Emotionelle Intelligensniveau, bevidst eller ubevidst, tillægger dét som sanserne opfatter en værdi. Dét som sanserne opfatter kunne være en ting, en person, et væsen, eller hvad som helst.

Herefter kommer forvrængningen ved at man tillægger opfattelsen en værdi, der afspejler de tidligere oplevelser, som man har haft med noget lignende igennem éns liv. Et eksempel kunne være opfattelsen af en sten: man har erfaringer med sten fra tidligere i éns liv. Disse erfaringer gør, at man måske går ud fra, at stenen er kold eller varm alt efter om solen skinner på den eller ej.

På et mere komplekst plan giver vores erfaringer også stenen en værdi, for eksempel i forhold til om den er farlig eller tryg. Med værdien “farlig eller tryg” bliver det mere komplekst, selvom det stadig er ubevidst. Hvis man for eksempel har fået en sten i hovedet som lille kunne man ende med at opfatte sten som værende farlige potentielle våben. På den anden side, hvis man som lille har malet sten med sine forældre, kunne man se sten som et middel til at udtrykke kreativitet og som noget trygt. 

Det afgørende er ikke, om det bliver set som det ene eller det andet, det afgørende er, at vi forstår den forvrængning, der foregår i alt hvad vi oplever. 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram