Modellen af Verden

Modellen af Verden

Er en af de mest grundlæggende modeller i NLP og en af de vigtigste til at forstå det menneskelig sind.

Vores sanser bombarderes hvert sekund af flere tusinde informationer. Hjernen tager imod disse informationer og omprogrammerer de mange indtryk til noget den kan forstå. Dernæst bearbejder den det til handlinger, i form af interne følelser og eksterne bevægelser = reaktioner.

Psykologen Alfred Korzybski skrev: ”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den”. Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person.

HUMI har udviklet følgende illustration:

Har du f.eks. et skænderi med din kæreste eller ægtefælle om opvasken, så ligger uenigheden i, at I ikke har den samme ”model af verden”.

Årsagen til det, skal findes i den proces, det menneskelige sind udfører, når informationen bliver tilført. Ved information forstår vi alle de indtryk, som vi som mennesker hele tiden bliver udsat for, og som vores sanseapparater opfanger og behandler i vores bevidste og ubevidste del af hjernen.

Læs mere om Modellen af Verden  – uddrag fra Indsigten af Per Poulsen

nysgerrig? se vores uddannelser her

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram