Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Modellen af Verden

Modellen af Verden

Modellen af Verden er en af de mest grundlæggende modeller i NLP og en af de vigtigste til at forstå det menneskelig sind.

Modellen udgør en effektiv vej til at styrke emotionel intelligens ved både at bidrage til personlig selvindsigt, værktøjer til selvledelse og til den derefter affødte empati både for én selv og andre mennesker. 

Hvad illustrerer Modellen af Verden? 

Vores sanser bombarderes hvert sekund af flere tusinde informationer. Hjernen tager imod disse informationer og komprimerer de mange indtryk til den datamængde som du, som person, kan overskue.

Dernæst vurderer hjernen informationen på basis af tidligere oplevelser og derefter besluttes dine handlinger. Dette sker i form af interne følelser og eksterne bevægelser hvilket er = reaktioner.

Udfordringen er, at hvis man ikke kender det system grundigt, så kører 97% af det vi gør og føler og tænker på autopilot. Dermed gentager vi bare det vi gjorde i sidste uge, i næste uge og det vi gjorde i sidste måned, i næste måned, indtil der er gået et helt liv.

Modellen af Verden er vejen til at få den indsigt og de værktøjer, der gør at man kan ændre det forløb.

Psykologen Alfred Korzybski skrev: ”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den”. Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person. 

Et eksempel 

Har du f.eks. et skænderi med din partner om hvis tur det er til at tage opvasken, så ligger uenigheden med sikkerhed i jeres forskellige modeller af verden. 

Den ene mener at have taget den i går og dermed burde det være den andens tur. Den anden mener måske at da vedkommende lige har vasket tøj og støvsuget gulvet, så er det okay at slappe af.

På den måde har begge ret i hver deres model af verden. Udfordringen er at det er svært at sætte ord på, hvad der ligger ubevidst, hvilket er (97%) og som gør, at man når til den konklusion man nu er nået frem til.

Det samme gør sig gældende med kollegaen på arbejdet eller familiemedlemmer man oplever at det er svært at blive enige med.

Spørgsmålet er om vi har tilstrækkelig indsigt til at komme hele vejen rundt og finde løsninger, der gør at vi trives også i vores relationer.

Årsagen og dermed løsningen på det, skal findes i den proces, det menneskelige sind udfører, når information bliver observeret, vurderet, bearbejdet og ender ud i en reaktion i form af tanker, følelser og adfærd.   

Ved information forstår vi alle de indtryk vi, som mennesker, hele tiden bliver udsat for, og som vores sanser opfanger og behandler i vores bevidste og ubevidste del af hjernen.

Læs mere om Modellen af Verden  – uddrag fra Indsigten af Per Poulsen

Nysgerrig, hvordan du kan opnå større indsigt?

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram