Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modellen af Verden

Indsigt med Modellen af Verden

Modellen af Verden er en af de mest grundlæggende modeller i NLP og en af de vigtigste til at forstå det menneskelig sind. 

Modellen udgør en effektiv vej til at styrke emotionel intelligens ved både at bidrage til personlig selvindsigt, værktøjer til selvledelse og til den derefter affødte empati både for én selv og andre mennesker. 

Hvad illustrerer Modellen af Verden? 

Vores sanser bombarderes hvert sekund af 400.000.000 bits af information. Vi opfatter helt ubevidst alle de informationer og er samtidig kun bevidst om 2000 af dem.  Hjernen har nemlig en funktion (filteret), der sorterer fra så du kommer ned på den informationsmængde, som vi mennesker kan overskue.

Læs mere om Modellen af Verden i uddrag fra bogen INDSIGTEN . Bogen har på en underholdende måde hjulpet 1000 vis af mennesker til en dybere indsigt i sig selv og andre.

Filteret sorterer, på basis af vores tidligere oplevelser i livet og dermed kommer vi til at oversætte det til noget der minder om, hvad vi plejer at opleve. Det bliver så grundlaget for, hvad vi føler/tænker i situationen (meget plejer). Det bliver så til vores ofte helt ubevidste reaktion/handlinger.

Udfordringen er, at de fleste ikke kender denne godt nok og meget få har arbejdet med at opdatere deres interne kommunikation bevidst. Derfor kan vi opleve at 97% af det vi gør i livet, føler og tænker kører på autopilot. Dermed gentager vi bare det vi gjorde i sidste uge, i næste uge og det vi gjorde i sidste måned, i næste måned, indtil der er gået et helt liv.  

Modellen af Verden er vejen til at få den indsigt og de værktøjer der skal til, så du kan ændre det du vil og vælge til og fra så du får mere af det du gerne vil have og opleve igennem dit liv.

”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den” - Alfred Korzybski

Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person.

Model af verden

Et eksempel 

Har du f.eks. et skænderi med din partner om hvis tur det er til at tage opvasken, så ligger uenigheden med sikkerhed i jeres forskellige modeller af verden. 

Den ene mener at have taget den i går og dermed burde det være den andens tur. Den anden mener måske at da vedkommende lige har vasket tøj og støvsuget gulvet, så er det okay at slappe af.  

På den måde har begge ret i hver deres model af verden. Udfordringen er at det er svært at sætte ord på, hvad der ligger ubevidst, hvilket er (97%) og som gør, at man når til den konklusion man nu er nået frem til. 

Det samme gør sig gældende med kollegaen på arbejdet eller familiemedlemmer man oplever at det er svært at blive enige med. 

Spørgsmålet er om vi har tilstrækkelig indsigt til at komme hele vejen rundt og finde løsninger, der gør at vi trives også i vores relationer. 

Årsagen og dermed løsningen på det, skal findes i den proces, det menneskelige sind udfører, når information bliver observeret, vurderet, bearbejdet og ender ud i en reaktion i form af tanker, følelser og adfærd.   

Ved information forstår vi alle de indtryk vi, som mennesker, hele tiden bliver udsat for, og som vores sanser opfanger og behandler i vores bevidste og ubevidste del af hjernen. 

Søgeord: Selvindsigt; Modellen af Verden; NLP; Forstå mennesker med NLP

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram