Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Burger modellen

Burgermodellen er en feedbackmodel, der hjælper mennesker til at kunne overbringe læringspunkter som gaver til andre mennesker. Dette gøres ved at sikre balancen imellem den anerkendende del af det, der overbringes, og den udviklende, og dermed, for nogle, også den udfordrende del.  

I sin grundform er det en model, der tjener som en vejledning, der nemt medbringes som indre billeder. I EI-NLP-træning og på uddannelserne anvendes den på flere og dybere niveauer i forhold til mental styrkelse af en selv og ens relationer. Den kan skabe en robusthed i overfor udefrakommende negativ påvirkning i én selv. Derved øges éns beredskab i forhold til at kunne komme igennem pressede kommunikative situationer, og dermed sikres flere positive reaktioner, hvilket igen bidrager til selvindsigt og selvkontrol, Emotionel Intelligens, og til terapeutisk sikkerhed for den der træner det.

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram