Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Forord

Målet med denne bog er at give dig en indsigt i, hvilken betydning personlig udvikling har for os mennesker.

Bogens hovedperson er DIG, og din mulighed for at få svar på et spørgsmål, der nærmest er umuligt at besvare fyldestgørende. Det skyldes at den der svarer, svarer i forhold til sig selv, og ud fra sin ’model af verden’.[i]

Spørgsmålet lyder, hvilken værdi det giver at uddanne sig inden for NLP og Emotionel Intelligens, og hvilke livsændringer det giver. Du vil læse om livsændringer, der har skabt stærkere relationer, større meningsfuldhed, styrket power og gennemslagskraft, øget selvværd og selvtillid og meget mere…

Det der reelt spørges ind til, er en proces, som løber over en periode, og indeholder flere variabler, som fx personens levede liv, livssituation, livserfaring, mål og drømme, og består af utallige aspekter, hvilket gør svaret uendeligt komplekst. Så selv om personen oprigtigt ønsker at give dig et fyldestgørende svar, er det ikke muligt.

Det efterlader dig og personen der svarer, i et kommunikativt dilemma, et nominaliseringsdilemma[ii]. Dilemmaet opstår idet det svarer til, at du skal svare fyldestgørende på, hvad det fx giver at være i et parforhold. Svaret bliver naturligvis kun en brøkdel af virkeligheden, idet der er så mange facetter, og det vil være umuligt at få alle nuancer, oplevelser og følelser med. Samtidig er der den variabel at begge personer der indgår i parforholdet, hver især byder ind med noget unikt som igen skaber dynamikken imellem dem. Dynamikken påvirker igen dem begge, og dermed parforholdet. Dette gør at det vil være anderledes italesat fra person til person.

Måske er det bedste svar, at du skal opleve det selv!

Men er det et svar?

Jeg har de sidste 25 år i mit arbejde med at udvikle mennesker, forsøgt at finde det gode svar, der både er bredt dækkende, og som samtidig giver den enkelte et konkret og nærværende svar. Det er aldrig rigtig lykkedes mig. Og netop derfor har denne bog været vigtig for mig at samle, dels fordi jeg har mødt mange mennesker, for hvem personlig udvikling har været en værdifuld investering og indsigt, som de ønsker at dele og videregive til andre, og dels et oprigtigt ønske om at hjælpe andre til større personlig frihed, og tilfredshed med og i livet.

Bogen er opstået som en ide. En ide om at finde konkrete svar på spørgsmålet: ”Hvilken værdi giver det at uddanne sig inden for NLP og Emotionel Intelligens?”. 12 forskellige personer har takket ja til at komme med deres svar på netop det spørgsmål. HUMIsapiens er 12 personers subjektive, oplevede virkelighed beskrevet på hver deres måde og i deres eget sprog.

I nogle af fortællingerne, bliver du taget med helt tilbage til barndommen, og får en indsigt i, hvad der har formet dem som mennesker, og helt frem til hvor de er i dag. Andre har fortællinger, der omhandler specifikke situationer og oplevelser fra deres voksenliv, privat og på jobbet, og hvordan NLP og Emotionel Intelligens har hjulpet dem til større indsigt. 

Du vil møde 12 helt unikke mennesker, mænd og kvinder, og få et indblik i deres personlige udvikling. 12 personer der på en ærlig og autentisk måde har åbnet op for at du, som læser, får et indblik i deres liv. Alle 12 personer har ønsket at svare på spørgsmålet, hvad personlig udvikling har af værdi for os mennesker, så du forstår, hvilke muligheder der ligger i at kigge indad, og kigge på hvem du egentlig er, og hvad du reelt ønsker for dig selv, dine relationer og i livet som helhed. Mit ønske med bogen er at bevidstgøre dig på et niveau, så du kan tage en bevidst og kvalificeret beslutning, om personlig udvikling er relevant, for dig og samtidigt forstå investeringen og potentialet, hvis du vælger at starte din personlige rejse ind i dig selv.

Rigtig god fornøjelse!     

/Per Poulsen


[i] Modellen af Verden er en af de mest effektive indsigter og værktøjer til at forstå og udvikle os mennesker. Modellen af Verden er læren om at vi ikke oplever verden som den er, men en model af den. Det betyder at det vi selv tror er virkeligheden blot er én version af virkeligheden. Og ingen har den samme model af verden, men hver sin.

[ii] Nominaliseringsdilemma er helt enkelt når vi omtaler noget der er komplekst og ofte en proces, som om det var noget så simpelt som en ting. ”Kan du lide det glas?”, når man fx har købt et nyt vandglas. Her vil modtageren af budskabet nøjagtigt vide hvad der spørges til. Dette er ikke tilfældet hvis du spørger; ”Kan du lide vores parforhold?” Her bliver parforhold der er en proces og som har mange aspekter, omtalt som en ting. Dilemmaet ligger i at hvis du svarer på det, så svarer du på det du lige tænker i forhold til parforholdet og måske ikke det som personen der stiller spørgsmålet, reelt spørger ind til. Det korrekte svar vil kræve en længere dialog om hvad parforholdet består af, hvordan man prioriterer de forskellige dele og slutteligt hvilke dele man gerne vil tale om og forholde sig til. På Business Practitioner uddannelsen arbejdes der med dette dilemma på modulet - Avanceret spørgeteknik. Vi kommer ofte let til at misforstå hinanden eller kan risikere at blive taget som gidsler, i dette dilemma. Friheden ligger i at kommunikere ind til hvad der egentlig er sagens kerne i spørgsmålet eller budskabet.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram