Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fælles uddannelse i NLP og Emotionel Intelligens styrker faglighed, fællesskab og giver borger tryghed

Vejen om emotionel intelligens og nlp
Af Tina Jørgensen, Gitte Sejerup, Maja Vilhelmsen og Mette Muff - Vejen Kommune

Medarbejderne tilknyttet rehabiliteringen i Vejen Kommune oplever at uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP ikke blot har løftet fællesskabet og skabt tættere og dybere relationer til hinanden som kolleger, uddannelsen har ligeledes sikret en hurtigere og mere effektiv afdækning af den enkelte borgers ønsker og behov.

Tina Jørgensen - Demenskonsulent fortæller,
- ”Jeg kan mærke at jeg med uddannelsen er blevet langt bedre til at spørge direkte ind til den enkelte borger og det der fylder hos borgeren og dermed hurtigere kommer ind til sagens kerne. Det giver såvel borgeren, som dennes familie en større tryghed og tillid til mig og vores team”.

Borgertryghed og tillid er altafgørende for medarbejderne i rehabiliteringen, særligt det at kunne sikre et højt professionelt niveau kombineret med et højt medmenneskeligt niveau.

Tina fortæller, ”Jeg har altid været professionel i min tilgang til borgerne, men jeg oplever, at uddannelsen også har løftet det professionelle niveau, så vi nu møder borgerne som ét samlet team, hvor vi alle er blevet løftet og alle har fået flere konkrete værktøjer med i rygsækken”.

Bevidst brug af kropssprog

Bevidst brug af kropssprog har været altafgørende for Gitte Sejerup - Ergoterapeut, særligt i forhold til hurtigt at få skabt tillid ude hos borgerne.

- ”Jeg har lært at der er mange forskellige måder at kommunikere på og at vi opfatter og forstår ting meget forskelligt. Helt konkret, så har jeg oplevet det i arbejdet med at styrke motivationen, i forhold til den rehabiliterende tilgang. Hvis borgerne ikke er motiverede, så har jeg nu flere forskellige måder at gribe det an på rent kommunikativt, både verbalt og nonverbalt”.

For Maja S. Vilhelmsen - Fysioterapeut, har uddannelsen styrket hendes kompetencer til at styrke borgernes. Maja fortæller, ”Jeg har en helt specifik oplevelse, hvor en borger skulle støttes i et møde, som jeg ikke havde mulighed for at deltage i. Her brugte jeg min nye indsigt til at styrke borgeren til selv at tage mødet. Det betød at en borger, der normalt er meget usikker, selv gennemførte mødet med succes. Før uddannelsen ville jeg ikke have været opmærksom på at tale ind til borgerens styrker og ressourcer på den måde”.

Positiv indvirkning på kollegaskabet

At uddannelsen også har haft stor positiv indvirkning på kollegaskabet, lægger Tina Jørgensen ikke skjul på.
- ”Det giver os bare så meget, at vi uddanner os sammen, som team. Vi får en fortrolighed og en tryghed med hinanden”. Tina fortsætter ”Jeg rummer tingene bedre og det er blevet nemmere, hvis jeg står i en situation, hvor jeg er presset. Nu tør jeg gå til mine kolleger og sige det. Uddannelsen har gjort at vi nu kan tale sammen om meget mere”.

Også hos Gitte Sejerup, har det at være sammen på uddannelsen betydet meget.
- ”Som afdeling har vi nu et fælles udgangspunkt i, hvordan vi arbejder med borgerne, os selv og med hinanden. Det er både i og mellem de forskellige teams. Vi har fået et tættere sammenhold”. Gitte forklarer, ”Det giver rigtig meget på arbejdspladsen, at medarbejderne kommer på en udviklende uddannelse sammen”. Uddannelsen har også styrket medarbejderne på det personlige plan.

Større forståelse af vores Model af Verden

Maja S. Vilhelmsen fortæller, ”Jeg har fået en forståelse af at din og min verden er vidt forskellig. Tidligere tænkte jeg nogle gange om andre, at det var da en mærkelig holdning at have. Nu er jeg blevet nysgerrig og spørger mere ind for at forstå den”.

Træning i at agere ud fra at alle gør deres bedste hele tiden, en essentiel overbevisning, som deltagerne blev introduceret for i løbet af uddannelsen, har ligeledes haft en stor indvirkning på Maja.

- ”Jeg har fået en langt bedre forståelse af, at det folk gør, gør de af en god hensigt og jeg skal lære at forstå og være nysgerrig på, hvordan den hensigt er god for dem, hvis der er noget jeg ikke forstår”.

For Tina Jørgensen har uddannelsen givet hende en større ro og hun er blevet klogere på sig selv.

- ”Jeg er mere til stede i nuet og har trygheden i at svaret nok skal komme. Jeg hviler mere i mig selv og har det ok med, at jeg ikke altid skal handle, nogle gange skal jeg blot lytte. Det betyder at jeg har mere overskud til at være tilstede for borgeren, når jeg er der. Jeg kan tydeligt mærke, at når borgerne møder en person, som hviler i sig selv og er sikker i sin rolle, så overføres den ro til borgerne og de føler sig trygge”.

Ændring af overbevisninger

At uddannelsen også positivt har resulteret i ændringer af overbevisninger, kan Mette Muff – Konsulent, tale med om. Mette havde igennem en længere periode gået med en negativ overbevisning, som gav hende udfordringer, når hun underviste og holdte oplæg. Mette fortæller, ”Jeg har målrettet arbejdet med min overbevisning på uddannelsen, så da jeg igen skulle stå ”på scenen” og fornemmede, at jeg var ved at gå i stå, så brugte jeg de værktøjer, jeg havde lært på uddannelsen

Det er en medarbejderstab, der oplever såvel individuelt som samlet i fællesskab, som team, at have fået meget med fra uddannelsen. Et forløb, der fortsat har 6 dages undervisning og træning tilbage af de i alt 12 dage, før at medarbejderne har været igennem hele Business Practitioner uddannelsen.

Maja afslutter, ”Til andre, der skal på uddannelsen, vil jeg sige, at de skal give sig lov til fuldt ud at arbejde med det og arbejde med sig selv. Det er så betydningsfuldt at man ikke bare arbejder med det en time om dagen.
Det kommer til at følge dig i alle døgnets timer. Og det er på en rigtig god måde. Denne uddannelse adskiller sig meget i forhold til andre kurser og uddannelser, jeg har været på og jeg synes at det er mega fedt, at min
leder har givet os muligheden”.

Læs Aktivitets- og Rehabiliteringsleder Gitte Fallentin oplevelser med at være på uddannelsen, sammen med sit team

– “Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen og her, hvor vi er halvvejs i uddannelsen, oplever jeg, at vi med NLP og Emotionel Intelligens allerede nu kan hjælpe borgerne mere præcist og mere rigtigt, fordi vi har fået en dybere indsigt i hinanden og dermed en mere ensartet tilgang, som team”.
Læs hele artiklen

Se evaluering - 12 måneder efter start og 4 måneder efter uddannelsen var gennemført.

Evalueringsrapporten resulterede i at yderligere 2 hold blev planlagt. De hold er sammensat med blandede personer fra forskellige afdelinger. Målet er at vurdere, hvorvidt de samme resultater, der blev registreret i evalueringen kan skabes på disse åbne hold. Det primære mål, som med de første hold, er et styrket samarbejde på tværs af alle afdelinger i kommunens ældreområde og en stærkere, mere nærværende positiv påvirkning ud til borgerne.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram