Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mismatch | Læs mere om mismatch som træningsdisciplin

Mismatch - hvad betyder det?

Mismatch er en betegnelse for 15% af menneskers måde at kommunikere på og en træningsdiciplin i NLP. Man træner eller bruger andre ord, kropssprog og tonation som indikerer det modsatte af, hvad den anden siger/gør. Den anden vil opleve, at det er svært at kommunikere med personen, hvor der er et mismatch. Dette er i øvelses forstand en stærk øvelse, der er også understreger hvor vigtigt matching reelt er. Når vi matcher minder vi om hinanden og vi opnår lighedspunkter, der styrker tilliden til hinanden. Det at skabe tillid er vigtigt, da vi derigennem har lettere ved at kommunikere og forstå hinanden. 

Hvordan uddanner vi i kropssprog med NLP?

En mismatch øvelse eller oplevelse understreger, hvor meget kropssprog og tonation betyder. På den måde løfter man i det emotionelt intelligente læringsperspektiv følelses niveauet. Det at løfte niveauet gør at læringen integreres dybere. Samtidig træner NLP flere forskellige modeller der alle sammen styrker den neuro lingvistisk programmering af netop kropssproget. 

Hvad er en mismatch type?

Det er bestemte persontyper, der har en tendens til og ofte føler sig motiveret til, at sige det modsatte af hvad den anden siger. Fx kan en person sige at vejret er dejligt, hertil vil den mismatchende person måske svare, at det er synd for landmændene, for de mangler regn. Den mismatchende person har ofte en indre overbevisning om, at man kun kan have en god samtale, hvis begge sider af sagen bliver repræsenteret.

Hvad gør at man skal man træne mismatch?  

Ved at tillære sig den mismatchende kommunikationsmetode kan man styrke deltagernes indlæring af kropssprogets værdi og power i kommunikationen. Samtidig kan man træne evnen til at være resistente over for det som mange vil betragte som markant negativ påvirkning. Yderligere ligger der også en relation med forudsætningerne om at der altid er en positiv intention. 

Denne resistens underbygger den terapeutiske sikkerhed i nye læringssituationer.

Match

Hvor du med mismatch gør det modsatte, er matching hvor du vælger at følge den andens kropssprog, stemmeføring og ord. Når man matcher tuner du ind på den anden persons model af verden. I NLP er der flere forskellige træningsværktøjer, der understøtter kropssprog. Samtidig øger man evnen til at sætte sig i den andens sted rent fysisk og dermed også mentalt og emotionelt. Denne del er i emotionel intelligens træning en del af at træne og opbygge sine empatiske kompetencer.

Både mismatch og matching lærer man om på et uddannelsesforløb i NLP og Emotionel Intelligens.

Et vigtigt element i at matche er evnen til at kalibrere. Kalibrering drejer sig om at træne i at afkode og identificere alle de områder du kan tune ind på for at tilpasse dit kropssprog til dit budskab. Du træner dig i at bruge dine sanser optimalt og igennem træning være i stand til mere nøjagtigt at aflæse andre personers unikke træk.

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram