Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Emotionel Intelligens og NLP nedbryder de mentale mure

NLP uddannelser | BNI | Direktør
Af Ebbe Bernth, Murermester RASK & RUM, Regionsdirektør BNI

Murermester Ebbe Bernth, 54 år, er en mand med flere kasketter. Han er først og fremmest murermester og medindehaver af murerfirmaet RASK & RUM med 12 ansatte. Så er han også syn- og skønsmand i Byggeriets Ankenævn, Civilretterne og Voldgifts-nævnet. Han er tillige faglig dommer i Voldgiftsnævnet.

Ebbe har også en erhvervspædagogisk grunduddannelse og har undervist i murerfaget i 8 år. Som noget af det nyeste er han blevet mentor for nye syns- og skønsmænd i Dansk Byggeri. Derudover er Ebbe Bernth regionsdirektør i forretningsnetværket BNI på Fyn.

– ”Jeg har været murer hele mit liv og murermester i 20 år. Min far var også murermester. Så jeg er murer af hjerte, murer af blod og murer med stort M”. Sådan beskriver Ebbe Bernth sig selv, på trods af, at han i dag har mange flere kasketter på. Han er nu i gang med at tage en uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP hos konsulent-firmaet HUMI.

Der bliver slået hul igennem den mentale mur

– ”Det var ikke fordi, at jeg var dårlig til at kommunikere, men jeg kunne godt blive bedre. Sådan beskriver Ebbe sin motivation for at uddanne sig til NLP Business Practitioner.

Ebbe udtaler: – ”Med NLP og Emotionel Intelligens er jeg blevet bedre til at lytte og til at stille spørgsmål. Særligt mærker Ebbe, hvordan NLP og en Emotionel intelligent tilgang gør en stor forskel, når han er ude på syn- og skønssager, hvor der som oftest er en lidt dårlig stemning. En stemning præget af enstavelsesord, kold luft og forsvar.

– ”Så sent som i forgårs var jeg på et syn- og skøn, hvor jeg skulle besigtige noget, som ikke var fagligt i orden. Men hvordan præsenterer man det for én, som skal hen og lave et stort stykke arbejde om? Her brugte jeg helt klart både Emotionel Intelligens og NLP til at møde håndværkeren (bygherren).

Jeg lykkedes med at flytte situationen fra ”uretfærdigt – jeg skal lave noget om” til ”okay – det er sgu fair – det kan jeg godt se, det er faktisk godt, at det blev opdaget i tide inden byggeriet stod helt færdigt”. At der skulle bygges om, havde også været gældende før min NLP og EI. Det, der gjorde forskellen var udfaldet, hele dialogen imellem os og det, at vi begge gik positivt fra mødet.

I kommunikationen havde jeg med redskaberne fra NLP opnået håndværkerens accept og enighed i de ting, som var fagligt forkerte. Det blev ikke et angreb på ham og hans person”.

Uddannelsen gør gavn

At uddannelsen i NLP og Emotionel Intelligens gør gavn, på flere planer i håndværker-branchen, er Ebbe slet ikke i tvivl om.

– ”I håndværkerbranchen er vi kendt for at havesådan en rigtig skurvognsjargon, det kan jeg såmænd også sagtens deltage i. Men i NLP lærer vi at sætte os i kundens sted, så vi bedre forstår kundens behov og ønsker. Det alene, oplever jeg, er årsagen til, at kunder vælger mig. De siger ”du forstår mig – jeg har tillid til dig – så jeg vælger dig til opgaven”. Den form for kommunikation er noget, der vil give os flere opgaver og færre utilfredse kunder. ”Så det her er relevant, både for mester og svend”, siger Ebbe, med et smil i stemmen.

EI & NLP højner kvaliteten i syns- og skønssituationer

NLP er også relevant i syns- og skønssituationer. I sin mentorrolle for nye skønsmænd arbejder Ebbe helt bevidst med sine NLP-værktøjer.

– ”Jeg bruger i den grad NLP. Jeg er i gang med mit 4. mentorforløb nu, og jeg giver dem stort set aldrig svaret, men jeg hjælper dem der hen til, hvor de selv finder svaret. Jeg motiverer dem til at få succes på en måde, hvor de selv skaber succesen. Og for en ny syn- og skønsmand er det en kæmpe succes, og det højner samtidig kvaliteten i deres arbejde”. Selv de mere garvede skønsmænd får ny læring med sig hjem i værktøjskassen.

Ebbe fortæller: – ”Mit første mentorforløb var med en syns- og skønsmand, som var på min egen alder. Jeg kunne som sådan ikke lære ham noget nyt om faget, men jeg kunne bidrage med at gøre ham bevidst omkring hans måde at kommunikere på i selve situationen og det havde han aldrig tænkt over før”.

Faktisk fik den garvede skønsmand så meget ud af mentorforløbet, at han uopfordret kontaktede Dansk Byggeri, og gav Ebbe en god anbefaling med på vejen. Det har medvirket til, at Dansk Byggeri nu har besluttet, at Ebbe skal til at undervise alle de nye mentorer, som bliver ansat. Ebbe slutter af:

– ”Det har været helt surrealistisk at opleve, hvor hurtigt at jeg har formået at implementere værktøjerne fra NLP og Emotionel Intelligens på tværs af mine forskellige erhvervsroller.

Ebbe Bernt har efter udgivelsen af denne artikel, gennemført hele uddannelsen – EI-NLP Business Practitioner.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram