Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HUMI arbejder evidensbaseret

Hvad er Evidensbaseret?
Begrebet blev kendt i sidste del af 90’erne og kommer fra engelsk 'evidence-based'. Direkte oversat betyder 'evidence' beviser og/eller vidnesbyrd og 'based'  betyder 'baseret eller 'funderet'. 

I HUMI arbejder vi altid evidensbaseret
HUMI har siden grundlæggelsen i 2006, valgt evidensbaserede elementer til vores produkter og ydelser. Så det alene er evidensbaserede indsigter, værktøjer og metoder, der indgår i vores design og løsninger. Det gælder såvel coaching, som vores åbne uddannelser og i vores forløb i private og offentlige virksomheder. Det betyder at alle elementer i HUMIs løsninger er baseret på og stammer fra områder, hvor de har bevist deres værd.

Evidensbaseret 2.0
For HUMI er det at udvikle mennesker altid sammenkædet med at skabe oplevelser, der bliver til erfaringer, som dermed er internt evidensbaseret, i modsætning til videns skabt evidens, som HUMI bruger til yderligere validering og kvalitetssikring. Derfor vil HUMI arbejde med både fysiske og mentale menneske-teknologier, der i mange tilfælde er langt foran videnskaben. Det hedder i HUMI evidensbaseret 2.0.
Forskning
Som en del af at holde os skarpe og opdaterede, følger vi løbende de forskellige nye værktøjer, metoder og tilgange, der opstår. Vælger vi at arbejde med én eller flere af disse, starter det altid med en status af ”forskningen”. 

Det er i den fase, hvor vi tager det der i forvejen påstås evidensbaseret, og vurdere om det lever op til vores forventninger om implementerings- og anvendelses effektivitet. Et eksempel herpå er vores indsats i forhold til at styrke mennesker igennem traume og PTSD behandling. Et sådant område har for os 'forskning status', indtil vi har dokumenteret at vi kan gøre en signifikant forskel for den målgruppe.

Et eksempel på vores egen efterprøvning er i forhold til en branche med kundeinterview og evalueringsrapport, som f.eks. fra Vejen Kommune.  

En anden efterprøvning er vores for-forskning på traume og PTSD området. Dette område er nu i næste fase, hvor vi arbejder med danske veteraner for at lave den endelige dokumentation.
Se flere cases
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram