Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kapitel 10 - Fra negativt til positivt mindset

Jeg vil gerne fortælle om min oplevelse af at deltage i en NLP uddannelse og hvilken påvirkning det har haft på mig. Min rygsæk er blevet fyldt med mange indtryk igennem mit liv. Størstedelen af indholdet har været fyldt med bekymring om hvad andre tænker om mig, er jeg god nok, en del perfektionisme og en god portion ”pleaser”. 

Jeg blev mobbet i folkeskolen. Hvad var årsagen til at alle andre piger skulle deltage i en opgave sammen og jeg ikke blev spurgt.

Der har været virkelig mange tilfælde, hvor jeg har følt mig udenfor og ikke god nok. Når nogle snakkede lavt eller hviskede følte jeg at det var noget om mig. 

Det har medført at jeg gjorde alt for at alle skulle have det godt og føle sig godt tilpas så jeg glemte mig selv. Hvad skulle der til for at Lene havde det godt. 

Det har også bevirket, at jeg er bange for at gøre ting forkert og derved oparbejdet en høj grad af perfektionisme. Det fulgte mig videre i mit arbejdsliv. Efter færdiggjort uddannelse ønskede jeg at arbejde i den afdeling, hvor jeg sidst havde været i praktik. Jeg følte mig godt tilpas og kunne godt lide arbejdsopgaverne. Det føltes mere trygt for mig at fortsætte dér fremfor at skifte igen. Jeg vidste hvad jeg havde, men ikke hvad jeg ville få hvis jeg valgte noget andet. Faktisk er det gået op for mig at mange af de valg jeg har truffet i mit liv, har været ud fra tryghed. Enten i form af noget jeg kendte i forvejen eller fordi andre snakkede godt om det.

Som om alt andet kunne være ”farligt”.   Som årene gik, fik jeg givet mig selv et større og større pres – var jeg nu god nok. Trods gentagne løntillæg og rosende ord fra chefen, var det som om det bare forstærkede følelsen og presset på mig. Jeg sammenlignede mig med de andre og tænkte de var meget bedre end mig. Her begyndte jeg også at blive bange for at blive fyret. Skulle det ske, hvad ville andre så tænke om mig - at jeg ikke havde været god nok?! Der var et par fyringsrunder, som jeg overlevede. Jeg havde det ikke godt med det pres jeg gav mig selv og som jeg følte indirekte blev lagt på mig ved tildeling af løntillæg.  
Der var en vis prestige forbundet med at være ansat i den afdeling og havde overvejet at søge i en anden afdeling. Men hvad ville andre tænke om den beslutning?  

Jeg fik hjælp fra HR og via min læge en henvisning til psykolog for angst. Jeg havde rigtig mange samtaler med psykologen. Jeg fik det bedre, men jeg stoppede til sidst, da det gik op for mig, at jeg bare snakkede med psykologen som hvis jeg snakkede med min mand. Jeg følte ikke at jeg fik nogle værktøjer til at håndtere mine udfordringer. Efter en periode fandt jeg ud af at det ikke gjorde noget godt for mig at blive i den afdeling og i samarbejde med min chef blev jeg flyttet til en anden afdeling. Her fik jeg det rigtig godt igen. Men det var kun i starten, hvor jeg var ny og jeg følte at det var ok at stille de dumme spørgsmål. Presset begyndte at komme tilbage - jeg var bevidst om det og forsøgte at håndtere det.

På et tidspunkt fik jeg en opfordring til at søge et nyt job af en tidligere kollega. Men jeg tænkte straks om jeg ville kunne klare det? Er jeg god nok til det? Jeg havde flere snakke med min tidligere kollega, som var virkelig god til at skubbe til min comfortzone ved at fortælle mig, hvor god jeg var og hvilke gode kompetencer jeg besad så hun til sidst fik mig til at tænke, at jeg blev nødt til at prøve at søge jobbet. Og jeg fik det! Jeg var helt oppe at køre. Det havde jeg ikke troet. Jeg var virkelig glad.  

Det har været en kæmpe fornøjelse at skifte til det nye job. Alle samarbejder, ingen snakker dårligt om hinanden - der er en helt anden stemning. Vi ved, at vi er fælles om at løse opgaverne. Det gør altså ikke noget at rokke lidt ved den comfortzone.  

Efter ca. ½ år fik jeg at vide, at min chef ville gå på pension. Min projektleder blev min chef i ca. et år, da det var besluttet at der skulle ske en større ændring med min afdeling. Jeg fik ny chef og det nye projekt startede op. I den forbindelse begyndte jeg igen at få det dårligt. I forbindelse med det nye projekt blev mange af mine kolleger enten fyret eller flyttet til andre afdelinger. Da jeg blev ansat, var vi 11 og i fremtiden ville jeg være den eneste tilbage som skulle køre opgaverne i samarbejde med få andre, bl.a. polske udviklere. Jeg følte et kæmpe pres og tvivl på mine evner og ville jeg også blive fyret ligesom de øvrige kolleger?!  

Jeg havde det mere og mere dårligt og havde næsten ikke lyst til at tænde computeren om morgenen. Jeg kontaktede vores personale rådgivning og fik igen mulighed for psykolog hjælp. Jeg følte dog ikke at det ville være det rigtige. Jeg havde jo prøvet psykolog tidligere.  
Min mand havde via sit arbejde været igennem "personlig kommunikation"[i] og det havde givet ham rigtig meget og har var sikker på at det også ville hjælpe mig. Jeg havde i et år hørt om NLP, når han kom fra kursus eller han havde haft en oplevelse på arbejde som han kunne relatere sit kursus til. Han begyndte også at inddrage det i vores familieliv. Jeg synes både det var spændende men også nogle gange irriterende at høre om. Nå, men jeg havde det rigtig skidt igen og tænkte at jeg måtte give det en chance.   

Jeg havde et par coachsamtaler og blev anbefalet at jeg skulle på "Business Practitioner" uddannelsen.

Jeg startede på uddannelsen og sikke en rejse det har været for mig. Personlig udvikling på et højere plan. Jeg føler nu et selvværd som jeg aldrig har haft tidligere og en bedre livskvalitet. Jeg er mere afslappet og er faktisk begyndt at bekymre mig meget mindre om hvad andre tænker om mig. Jeg gør det bedste jeg kan og det er godt nok.  

På uddannelsen lærer man bl.a. om spørgeteknik[ii]. Det har jeg haft meget glæde af at bruge både på arbejde og hjemme. Når der bliver sagt noget, kan der altid stilles mindst et spørgsmål for at afklare præcis hvad budskabet var. Ved at anvende spørgeteknik får jeg fjernet misforståelser eller uhensigtsmæssige beslutninger. Det har jeg fx oplevet til et møde på arbejde, hvor jeg opfattede at der var to personer til mødet, der sagde forskellige ting, men det var ikke gået op for dem, at de ikke var enige. Jeg fik stillet et spørgsmål og det betød at vi skulle gå en helt anden retning end vi var på vej til. Tidligere har jeg siddet og puttet mig lidt og ikke turde spørge i frygt for at blive talt dårligt om, men efterhånden som jeg fik øvet mig i at stille spørgsmål og opdagede at det faktisk var vigtigt at jeg fik dem stillet så er jeg ikke længere så usikker. Det er ikke altid at jeg får en beslutning til at blive ændret, men det kan være lige så vigtigt at få bekræftet ens opfattelse. 

Min uddannelse sluttede kort før jeg begyndte at få virkelig travlt på arbejde. Min projektleder kunne mærke på mig at jeg ikke havde det godt, og hun arrangerede et møde sammen med min chef. Vi fik en god snak, hvor jeg blandt fik at vide at det var ok at jeg ikke vidste alt og jeg bare skulle gøre det bedste jeg kunne. Det hjalp at høre det. Jeg fik efterårsferie, men søndagen før jeg skulle på arbejde igen, begyndte jeg at få trykken for brystet. Det havde jeg ikke oplevet før og tænkte hvad det mon kunne være. Det fortsatte næste dag, hvor jeg mødte efter ferien til en mailboks med rigtig mange mails. Der er rigtig mange personer på projektet, og når jeg skal kende løsningen, så betyder det at jeg får rigtig mange mails. Jeg mindede mig selv om, hvad jeg havde fået at vide til mødet inden ferien. At jeg ikke skal vide alt, men gøre det bedste jeg kan.  

Jeg sagde det flere gange til mig selv i løbet af de næste dage. Jeg kiggede også på postkortet på køleskabet fra uddannelsen. "Ta’ en dejlig dag - HVER dag". Det er DIG der bestemmer om dagen skal være god og i stedet for hele tiden at minde mig om at jeg havde travlt, at der var mange mails, at jeg ikke var god nok til jobbet osv., så begyndte jeg at smide de tanker væk når de dukkede op og i stedet tænke at jeg er god nok og jeg gør det bedste jeg kan. Resultatet kom efter et par dage, hvor jeg oplevede at jeg ikke længere havde trykken for brystet. Hvor var det en dejlig følelse. Jeg havde fjernet stress-symptomet helt selv. Havde været sygemeldt i mit tidligere job, men vidste også at jeg havde det dårligt med det og jeg ikke ville få det bedre af at blive sygemeldt med stress.  
I skrivende stund har jeg været tilbage på arbejde i en uge, efter en rigtig dejlig sommerferie. Jeg læste en overskrift fra fagforeningen, at mange bliver sygemeldt med stress lige efter sommerferien. Ikke mig! Jeg var forberedt på at der ville være mange mails, for det havde jeg jo prøvet før. Der var kommet 350 nye mails. Tidligere var jeg gået lidt i panik og følt at jeg skulle skynde mig at komme igennem de mails og blive opdateret på hvad der var sket. Men jeg var ganske afslappet, tog det stille og roligt for jeg gjorde det bedste jeg kunne. Ingen kan jo forvente at jeg er ajour efter første dag.  

Det er nu lidt over et år siden jeg startede på uddannelsen. Det er virkelig utrolig så meget jeg har rykket mig i det år. Og det jeg har gjort, er bl.a. at ændre mine tankemønstre. Når jeg føler mig udfordret af en opgave, så husker jeg på en tidligere situation, hvor jeg lykkedes med opgaven og det gik godt. Den følelse jeg havde, finder jeg frem og det giver mig troen på mig selv, at jeg selvfølgelig også kan klare den nye opgave. Jeg er kommet ud af den onde cirkel med kun at tænke negativt ift. hvad andre tænker og om jeg nu kan klare det og er god nok osv. Jeg fokuserer på det positive og mange gange sker det helt af sig selv, fordi jeg har trænet det så meget. Det er blevet en vane, på samme måde som det var at tænke negativt, men nu er det bare vendt på hovedet og mere rart at være i.   

Derudover har jeg en stor støtte i min mand. Vi har altid været gode til at snakke sammen, men uddannelsen har givet os mere indsigt i mennesket og dets forskelligheder og gjort os endnu bedre til at forstå hinanden. Det har været en kæmpe hjælp at jeg har kunne snakke med ham om mine udfordringer og ud fra den viden vi har fået fra uddannelserne kunne blive klogere på årsagen til at jeg reagerer på en bestemt måde, at jeg gør tingene på en bestemt måde osv. Ved at få fokus på det, er det nemmere at forstå baggrunden for mine handlinger og evt. gøre noget anderledes, hvis jeg ønsker det.  

Børnene har også mærket at deres mor har fået det meget bedre. Det har ikke været skjult at jeg har haft det svært. Det betyder også at de har set, at livet har sine udfordringer, men at det er muligt at komme igennem det. At det er vigtigt at snakke om sine følelser. De er endda begyndt at åbne mere op og fortælle om deres følelser.

Jeg er ikke 100-meter mester i at håndtere mine udfordringer. Men jeg kan mærke at det ikke fylder så meget længere. Tidligere kunne jeg hurtigt få mig selv helt i kulkælderen pga. alle de negative tanker. Men nu skal der rigtig meget til at få mig ud af kurs, fordi mit selvværd er vokset igennem hele denne proces og aldrig har været så højt som det er nu. Jeg træner den positive tilgang dagligt og det føles naturligt og let for mig. Det er fantastisk at tænke på, hvilken rejse jeg har været på og hvor jeg er i dag.    


Navn: Lene Knudsen, Odense

Job: Business Analyst

Uddannelse: Business Practitioner i NLP og Emotionel Intelligens

Læringsemner:

  • Hvordan mobning kan præge hele ens tilgang til livet
  • Hvordan de tidligere oplevelser kan gøre en til tryghedsnarkoman
  • Hvordan mobning kan gøre en så selvkritisk at man mistet både selvværd og selvtillid
  • Hvordan det er at være styret af hvad andre tænker
  • Hvordan styrken til selv at vælge om det skal være en god eller dårlig dag bidrager positivt på livskvaliteten

Perspektivering v/ Per Poulsen

At opleve den forvandling som Lene har undergået, har været magisk, qua de udfordringer Lene tidligere har haft med oplevelser af at være låst fast i en manglende tro på sig selv og en frygt for at gøre noget forkert. At opleve, hvordan denne forkerthedsfølelse har afholdt Lene fra at gå efter at udfolde hendes fulde potentiale og at se hendes transformation når hun sammen med de andre kursisters positive bidrag, begynder at arbejde konstruktivt med sig selv og opdager sine mange indre ressourcer, har været stort. Ikke mindst at opleve, hvordan hun får styrken og kapaciteten til at sætte sig selv fri af sit barndomsfængsel. Det er oplevelser som har været meget berigende og særdeles opløftende at være vidne til.


[i] Personlig Kommunikation er et 4 dages uddannelsesforløb, som giver dig en grundlæggende forståelse og indsigt i mennesker og hvordan vi fungerer.

[ii] Spørgeteknik er en fundamental del af NLP. Spørgeteknik er på Business Practitioner uddannelsen, din evne til at benytte forskellige spørgsmålstyper og du trænes i enkel og effektiv sproganalyse.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram