Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kapitel 12 - Jeg er blevet bedre til at leve i nuet!

Første gang jeg stiftede bekendtskab med HUMI var til et strategiseminar som er en årlig begivenhed i den virksomhed som jeg arbejder i. Det er et seminar hvor os der er ansat i virksomheden, bliver informeret om hvilke nye tiltag der bliver introduceret i det kommende år. Per, der er CEO i HUMI kom på, efter at cheferne havde introduceret os for ideen om at der skulle indføres en høj grad af selvledelse i virksomheden. Pers opgave var at gøre os bevidste om emotionel intelligens, så vi bedre kunne være tro mod os selv, og der igennem bedre kunne træffe de rigtige beslutninger for en selv og virksomheden. 

Min egen overbevisning var indtil da, at livet var fint og tingene har sin naturlige gang. Jeg har levet efter devisen ”if it aint broken don’t fix it”. Per fik på kort tid gjort mig nysgerrig på, om jeg nu kendte hele sandheden.

Modellen af Verden var og er stadig det der fylder mest for mig, efter at jeg havde været på kurset Personlig kommunikation og senere uddannelsen Business Practitioner. Indsigten og forståelsen af modellen af verden har åbnet en hel ny verden for mig. Jeg har tidligere ment at jeg godt kunne se situationen fra andres synspunkt/ sætte mig ind i deres oplevelse, men jeg har efterfølgende erfaret at der har manglet en dimension. Jeg så deres synspunkter/oplevelser igennem mine ”briller” som er farvet af hvad jeg har oplevet og vurderet vigtigt, bevidst eller ubevidst. Jeg har sjældent, måske aldrig, tænkt hvad mon de har oplevet, siden de mener noget helt andet end mig.

Efter at have hørt om hvor meget tidligere oplevelser er med til at forme fremtidige beslutninger, så er jeg blevet opmærksom på de mange forskellige nuancer af sandheden som findes i den oplevede situation. Det gør at når jeg oplever at jeg er uenig med en person, så er jeg blevet mere nysgerrig på hvordan deres holdning er blevet formet. Det gør at der er langt færre konflikter i mit liv. 

Jeg har lært at se efter alt det gode og positive der sker, både privat og arbejdsmæssig. Jeg ser det som et blomsterbed, hvor man kan placere blomsterne således at de blomstrer på skift hele sommeren. Så kan man nyde smukke blomster hele sommeren, ved at flytte blikket derhen hvor det smukke sker, men det kræver at man ikke fokuserer på de blomster som er i gang med at visne. Jeg har fået lært at give alt det positive der sker i mit liv mere fokus, uden bare at lukke øjnene for de ting der giver lidt modstand. De ting der giver modstand i livet, forsøger jeg at dele op i ting som jeg har mulighed for at ændre, og i ting som jeg ikke kan. Det gør at jeg ikke spilder energi på at forsøge at ændre på ting som er uden for min kontrol. 

Jeg forsøger også at fortælle andre, hvis jeg oplever at de gør noget godt. Det er ikke kun for at de skal få en bedre dag. Jeg oplever oftest at når jeg roser andre og ser de bliver glade, som de fleste gør når de bliver rost, så løfter det mit humør endnu mere, så det er en form for hjælp til selvhjælp.

Jeg er også blevet bedre til at leve i nuet. Tidligere havde jeg en tendens til hele tiden at have fokus på det næste jeg skulle opnå, uden at nyde succesen i det som jeg har opnået. 

Kommunikationen i familien er også blevet bedre, det er dog ikke noget som jeg kan tage hele æren for. Jeg er nemlig så heldig at min kone også har fuldført Business Practitioner uddannelsen. Det gør at vores kommunikation indbyrdes fungerer meget bedre. Vi er holdt op med at antage at vi godt ved hvad den anden part synes og har til hensigt, så hvis den anden part siger noget der stikker lidt i en, så spørger vi indtil hvad personen mente, i stedet for at antage/gætte hvad de mente, og vi har fundet ud af at vi oftest har mistolket intentionen. Så når den anden person har fået forklaret hvad de mente, så er der oftest ikke mere der stikker. Vi er også blevet meget bedre til at snakke om hvilke drømme vi har for fremtiden.

En af de bedste ting som jeg har følt har ændret sig, er min tilgang til når mine børn kommer til mig med deres oplevelser. Jeg oplever at jeg er blevet bedre til lytte og kun lytte, uden straks at have en løsning klar når de er færdige med at fortælle. Det har givet nogle gode samtaler om hvad årsagen til at de er endt i en given situation kunne være, og hvad de selv kunne ændre for at undgå at det gentager sig. En dag da min søn og jeg var ude og dele reklamer/ugeaviser ud, var vi så optaget af en god samtale, at vi ”glemte” at blive irriteret over at det begyndte regne.

Når min søn kommer og spørger om det der kursus som mor og far går på om ikke der er mere af det, fordi han kan mærke at det smitter positivt af på ham, så føler jeg at vi er på rette vej. 

Uddannelsen har givet mig lyst til at udforske personlig udvikling endnu mere, og det har jeg gjort igennem bøger og ved samtaler. Det tilsammen har gjort at jeg har fundet en ro i at være mig selv og virkelig kan nyde de fantastiske oplevelser som livet byder på. Det kan være når jeg står og lægger tøj sammen med en god lydbog i ørene. Det kan også være når jeg accepterer børnenes behov for ekstra lange pauser på gåturene, så belønner de mig med glæde og sjov.

De 8 forudsætninger fra uddannelsen er jeg også blevet bedre til at bruge i dagligdagen, blandt andet har forudsætning 4, ’de ressourcer individet skal bruge for at ændre adfærd, er allerede til stede i dem’, gjort mig nysgerrig på min overbevisning om at jeg ikke kan tegne.  

Jeg er lykkedes med, siden begyndelsen af folkeskolen, at fortælle og dermed overbevise, mig selv om at jeg ikke er skabt til at tegne, og mine tegninger fra dengang vil jeg stadig mene kan bekræfte, at det ikke var nemt for mig.  

Jeg har nu set en del videoer med folk der siger at man godt kan lære at tegne, at det ikke er en egenskab der kun kan gives ved fødslen, men at det kan læres ved hjælp af lyst og vilje. Så nu er det bare op til mig om jeg ønsker at investere den tid der er nødvendig, for at jeg kan lære at udtrykke mig via tegninger.   

Det er befriende for mig at vide, at mange af de begrænsninger jeg tidligere har pålagt mig selv, dem har jeg mulighed for at ændre, hvis ønsket er der.  


Navn: Rene Hansen, Odense

Job: Teknisk Designer

Uddannelse: Business Practitioner i NLP og Emotionel Intelligens

Læringsemner:

  • Fra skepsis til stor interesse i personlig udvikling
  • Hvordan man kan lære at give det positive mere plads i livet
  • Styrket evne til at være til stede i nuet
  • Hvordan indsigt giver nærværende dialoger med børnene
  • Glæden ved at opdage at begrænsende overbevisninger siden barndommen kan ændres
  • Større meningsfuldhed og fokus på de mange forskellige glæder i livet

Perspektivering v/ Per Poulsen

Rene er en spændende person. En person, som i hele sin natur tillader sig at have en naturlig skepsis over for alt nyt og som igennem hans NLP rejse, har vundet interessen, endda på et sådant niveau at det inspirerer andre, særligt hvor de oplever hvordan Rene kan gå fra at have modstand på noget til efterfølgende at integrere det i sit liv. Samtidig er Rene en af dem, der virkelig ønsker at bidrager med det i alle sine relationer, fra familie til kolleger på arbejdspladsen. Rene spreder budskabet om hvad NLP og emotionel intelligens kan på en omsorgsfuld måde og ønsker at gøre andre opmærksomme på at de selv har alle de ressourcer de skal bruge for at ændre det de ønsker at ændre. En spændende rejse, der aldrig ender.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram