Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Observation

Observation i Emotionel Intelligens er hele kilden til at skabe selvindsigt og derefter indsigt i andre. At lære sig selv at observere, er en kompleks og afgørende del af at udvikle den Emotionelle Intelligens og lære NLP

 Samtidig er det i kommunikationen, og i forbindelse med NLP, afgørende at vide om det er en observation vi hører i hinandens formuleringer eller om det er vores egen fortolkning, der bliver udtrykt som om det var en observation. Fortolkning er resultatet af at sanseindtryk er blevet redigeret af det indre filter til at forstå noget, som værende den personlige virkelighed eller fortolkning. Her er det vigtigt at være opmærksom på at denne fortolkning potentielt intet har med det som andre opfatter at gøre. 

Ved at forstå og kommunikere ud fra hvad, der er en observation og hvad der er en fortolkning, så vil man kunne øge sin indflydelse og sin evne til at anvende spørgeteknikker.  

 

Gå til NLP ordbogen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram