Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Styrk dit selvværd

Hvad er selvværd og hvordan styrker du det?

Selvværd kan defineres som ‘din anerkendelse af din egen værdi’.

Er dit selvværd højt har du følelsen af at være et menneske der er værd at elske. Du hviler i dig selv og behøver ikke bekræftelse og anerkendelse udefra. Du anerkender din egen værdi som menneske.

Symptomer på lavt selvværd

 • Kritisk overfor dig selv og andre
 • Føler dig aldrig rigtig værdsat eller god nok
 • Stiller høje krav til dig selv
 • Perfektionisme
 • Ensomhed
 • Sammenligner dig selv med andre
 • Du forventer dårlige resultater
 • Du forsøger at gøre alle tilfredse
 • Du taler grimt til og om dig selv
 • Du har svært ved at sige nej
 • Afhængighed, uanset typen af afhængighed (alkohol, tobak, træning, tv, mad, arbejde …)
 • Du lader dig styre af hvad andre mener

Det gode er, at du kan øge dit selvværd.

Forskellen på selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid bliver ofte forvekslet med hinanden og selvom de to begreber er i familie betyder de dog noget forskelligt.

Hvor selvværd handler om den værdi du sætter på dig selv som mennesker, handler selvtillid om den tillid du har til dine evner til at udføre det du ønsker.  Kort sagt ‘du tror på dine egne evner’.

Ofte søger vi at kompensere for et lavt selvværd med at blive rigtige dygtige til noget. Vi forsøger kort sagt at fylde vores lave selvværd op med en høj selvtillid. I længden undergraver det vores selvværd yderligere, fordi vi ubevidst forbinder det med, hvad vi kan præstere ikke med, hvem vi er som menneske.

Ideelt har du både et højt selvværd og god selvtillid. Det vil gøre dig succesfuld uden, at du vil opleve, at du gør noget specielt for at blive det.

Dit selvværd i dag

Dit selvværd i dag, er summen af alle de oplevelser du har haft igennem livet. Dertil kommer en anden vigtig faktor i vores opfattelse af vores selvværd – nemlig i måden vi fortolker vores oplevelser.

Hvis man skal sætte det op som en formel, vil det se sådan ud:

‘Dine oplevelser X dine fortolkninger’ = dit selvværd.

De oplevelser der giver dig en opfattelse af, at være værdifuld – opbygger dit selvværd mens de oplevelser der giver dig en følelse af at være mindre værd, nedbryder dit selvværd. Der er naturligvis forskel på styrken af dine oplevelser. Nogle oplevelser er ekstremt stærke – andre svage – og det gælder i både positiv og negativ retning.

Din fortolkning er mere personlig og er sværere og mere kompleks at vurdere og beskrive. Et eksempel; hvis du og en anden person får at vide, at ”du er træls at være sammen med” 10 gange over 2 måneder – så er det den samme påvirkning af jer begge. Men virkeligheden er faktisk en anden.

Det skyldes, at det vi får at vide, ofte ikke er så tydeligt som i eksemplet. Ofte ligger budskabet mere i tonen det er sagt i og i kropsproget end i selve ordene. Undersøgelser viser, at det kun er 7% af budskabet, vi som mennesker tager fra ordene. Så den måde du tager budskabet ind på og den værdi du tillægger det, er ud fra din opfattelse af ord, tone og kropssprog. En form for ‘opfattelsesfilter’.

Dit opfattelsesfilter er styret at alle dine oplevelser igennem livet i kombination med hinanden – man kan kalde det for ’din model af verden’.

Det betyder altså, at din opfattelse – er helt din egen og afgør hvilken påvirkning budskabet får for dig. Forståelsen af ’din model af verden’ og dit ’opfattelsesfilter’, er en stor del af nøglen til at arbejde med dit selvværd.

Opbygning af selvværd

Uanset dine tidligere oplevelser – er det muligt, at opbygge og styrke dit selvværd.

Meget kan du faktisk gøre selv. Længere nede på siden kan du finde 8 forskellige metoder/værktøjer til at arbejde med dit selvværd.

Oplever du, at du er meget ramt af dit selvværd, eller er det kommet til at fylde for meget, vil det være en fordel at du får hjælp i din proces.

Notér dagligt minimum 5 ting du er glad for om dig selv i notesbog, eller dokument på din pc. Formuler dig positivt. Hold ud, det bliver nemmere jo længere du holder fast i at gøre det.

Følgende spørgsmål kan eventuelt hjælpe:

 • Hvad er godt ved mig?
 • Hvad værdsætter jeg ved mig selv?
 • Hvorfor er jeg et godt menneske?
 • Hvad er positivt ved mig?
 • Hvorfor holder andre af mig?
 • Hvorfor bør jeg holde af mig selv?

Lav en liste over hvad der gør dig glad.

Giv dig selv jævnlige ‘genopladningsdage’. Dage hvor du laver lige det du har lyst til. Aftal med din familie at dagen er din.

Ros dig selv dagligt for den du er.

Skriv en taknemmelighedsdagbog. Noter dagligt hvad du er taknemmelig for i dag.

Gør noget for andre. Det hele handler ikke kun om os selv. At gøre noget for andre uden at forvente at få noget til gengæld, hverken i dag eller senere, vil styrke dit syn på dig selv.

Gør noget for dig selv dagligt. Det behøver ikke være noget stort eller tage lang tid. Det er dog vigtigt at du respekterer dig selv nok til at tage tid til dig selv. Eksempler:

 • Dyrk motion eller anden fritidsaktivitet du holder af
 • Tag et hvil
 • Læs i en hog
 • Meditér i 20 minutter
 • Tag et bad med stearinlys og et glas vin.

HUSK at selvom du nogle gange kan føle at andre er vigtigere end dig og bør prioriteres over dig, så er alle mennesker lige meget værd.

Du er ligeså meget værd, som enhver anden. Ligesom de er ligeså værdifulde som dig.

Din tid er lige så vigtig som andres.

Du er et VÆRDIFULDT menneske, som har lige så meget ret til det gode i livet, som alle andre.

Selvværd påvirker hele vores liv

Dit selvværd påvirker alt i dit liv.

Dårligt eller lavt selvværd kan føre til at vi driver os selv syge i et forsøg på at kompensere med gode præstationer.Derudover kan lavt selvværd i nogle tilfælde mindske vores tillid til andre, hvilket kan føre til jalousi. Ofte ubegrundet fordi følelsen bygger på vores manglende tro på at vi er gode nok som vi er.

I nogle tilfælde kan lavt selvværd føre til handlingslammelse, fordi vi ikke tror på at vi har fortjent at få succes, så vi saboterer ubevidst vores muligheder.

Et godt selvværd fører til gengæld til  en følelse af lethed og glæde. Du er åben for nye ting og ser muligheder. Du skaber gode relationer og er generelt glad for dit liv. Du oplever du har succes både privat og arbejdsmæssigt.

Du kan øge dit selvværd hele livet

Du kan også nå et stærkt selvværd og tror på dig selv. Det handler  i bund og grund om, at du lærer dig selv bedre at kende.


Referencer


Relaterede artikler

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram