Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ups...det ser ud til at siden du leder efter ikke findes

Søg i nedenstående eller ved at bruge søge linjen. Du er også velkommen til at kontakte os på admin@HUMI.dk. Vi beklager ulejligheden.
11. august 2021
Ændringer i overbevisninger

Det er vigtigt at forstå at en overbevisning kan have meget store konsekvenser for ens liv; positivt eller negativt.

Read More
11. august 2021
X-match eller krydsmatch

Den mest avancerede måde at arbejde med kropssprog på i NLP hedder kryds-match eller X-match. Dette er den mest effektive måde at anvende sin læring indenfor kropssprog på.

Read More
11. august 2021
Visuel

Visuel er en submodalitet, der ligger i NLPs repræsentationssystem, også benævnt VAKA, hvor det visuelle udgør det første V.

Read More
11. august 2021
Verbal kommunikation

I verbal kommunikation medtages nogle gange stemmeføringen, altså det toneleje, den hastighed og de pauser, som er omkring det sagte. Til gengæld kan man i dets reneste form betragte verbal kommunikation som kun værende ord

Read More
11. august 2021
Udeladelser

Udeladelserne fjerner med andre ord alle de indtryk og informationer som man underbevidst, på grund af sin opvækst, ikke vurderer som relevante i den situation som man står i.

Read More
11. august 2021
Terapeutisk sikkerhed

Terapeutisk sikkerhed er et begreb, der opsummerer en del forskellige elementer og virkemåder, som kan bruges til at effektivisere både elicitering, arbejdet ind til sagens kerne, forstærkning af spørgeteknikkers påvirkning, fokus, og ro ved den man arbejder med og i én selv.

Read More
11. august 2021
Spørgeteknik

Spørgeteknik er den helt grundlæggende måde at bruge ordene på, for at afdække mere information. På EI-NLP-uddannelser arbejdes der på mange niveauer med spørgeteknik.

Read More
11. august 2021
Spejling

Spejling er en øvelsesform, der bruges til at træne den neurologiske forståelse af kropssprog. Dette styrker evnen til at aflæse andres kropssprog, at kunne lede sig selv og til at kunne agere med et kropssprog, der understøtter opbyggelsen og tillid.

Read More
11. august 2021
Sensory Acuity Training

Denne træningsform hedder på dansk “sanse træning” og den drejer sig om at skærpe éns sanser og evnen til at forstå og afkode dem, både ved sig selv og hos andre.

Read More
11. august 2021
Sansetræning

Sanse træning, inden for NLP-træning, er træning i at skærpe sanserne og evnen til at forstå og afkode dem, både ved sig selv og hos andre. Træningen vil typisk understøtte éns kompetencer indenfor submodaliteter.

Read More
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram