Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
KUNDEREFERENCE

Vejen Kommune

Social & Ældreområdet - Vejen til autentisk borgernærvær

Kultur, fællesskab og ledelse 

I en tid med nye roller og opgavefordeling i hele opbygningen af den kommunale sundhedssektor, særligt Social og Ældreområdet er der brug for at sikre et stærkt fællesskab, enighed og de rette kompetencer hos såvel ledelsen, sygeplejersker og SSA/SSH’er.

Samarbejde med Vejen

De sidste 12 år har HUMI haft fokus på at udvikle og styrke den kommunale sundhedssektor i VEJEN KOMMUNE i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere.
Vejen Kommune logo
Lederseminar

Praksisnær kommunal lederudvikling med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse.

De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune, ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse i hverdagen. Med fokus og inddragelse af den emotionelle intelligens.
Læs artiklen 
Lederseminar

Kirsten Dyrholm Hansen, Ældre og rehabiliteringschef

Ved netop at fokusere på den relationelle koordinering i forandringsledelse skabte ledergruppen på tværs, et fællesskab hvor de samarbejder om forandringstiltag hvilket styrker det fælles fundament, som succesfuld forandringsledelse bygger på.
Uddannelse i EI-NLP

Fælles uddannelse i EI og NLP styrker faglighed og fællesskab

Rehabiliteringen i Vejen Kommune, valgte at sende alle deres medarbejdere på uddannelse sammen i NLP og Emotionel Intelligens.
Læs artikel m/ Aktivitets- og Rehabiliteringsleder Gitte FallentinLæs artikel m/ Medarbejdernes oplevelser 
Seminardage

Vejen Kommune viser vejen for det nærværende sundheds- væsen!

At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0.
Læs artiklen 
Seminardage

Bo Smith, Områdeleder Askov-Brørup

Jeg oplevede stor arbejdsiver fra sygeplejerskerne og de gik virkelig til opgaven med fokus. Jeg oplever, at vi nu står både med gode forbedringsforslag, men også med en høj grad af ejerskab til forslagene

Kirsten Dyrholm Hansen, Ældre og rehabiliteringschef

På seminaret med HUMI oplevede jeg et stort engagement og et stærkt ønske om at være med til at præge fremtiden i Vejen kommune. Sygeplejerskernes målrettethed og gode refleksioner over egen praksis glæder mig særligt meget, det er jo dem der kan skabe den fremtidige sygepleje – der sikre borgerne den bedste sygepleje.
Dag 7 - af i alt 7 seminar dage

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje.

Fra fremtidsbud til konkrete handlingsplaner
Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriteringsmål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune.
Læs artiklen 
Værdiseminar

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer.

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune.
Læs artiklen 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram