Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
KUNDEREFERENCE

Vejen Kommune

Social & Ældreområdet - Vejen til autentisk borgernærvær

Kultur, fællesskab og ledelse 

I en tid med nye roller og opgavefordeling i hele opbygningen af den kommunale sundhedssektor, særligt Social og Ældreområdet er der brug for at sikre et stærkt fællesskab, enighed og de rette kompetencer hos såvel ledelsen, sygeplejersker og SSA/SSH’er.

Samarbejde med Vejen

De sidste 12 år har HUMI haft fokus på at udvikle og styrke den kommunale sundhedssektor i VEJEN KOMMUNE i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere.
Vejen Kommune logo

Succeshistorier fra Vejen Kommune

Fra mistrivsel til fællesskab og stærkere relationer

Hos Madservice Vejen var udfordringen at der siden fusionen til madservice for 12 år siden, eksisterede en kultur kendetegnet ved mistrivsel, konflikter og løbende sygemeldinger. En stemning præget af usikkerhed, isolering i egne teams, ’bagtaleri’ og en for hård tone, resulterede i at der efter en længere periode med slukning af personalemæssige ’ildebrande’, skulle gøres noget. Madservice Vejen havde brug for at få styrket og løftet kulturen og derved sikre et stærkere fællesskab og en stærkere ’vi’ følelse på tværs af teams.

Fælles uddannelse styrker faglighed, fællesskab og borger tryghed

Medarbejderne tilknyttet rehabiliteringen i Vejen Kommune oplever at uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP ikke blot har løftet fællesskabet og skabt tættere og dybere relationer til hinanden...

Kompetenceløft og stærkere teams, styrker borger tilfredshed

Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen og her, hvor vi er halvvejs i uddannelsen, oplever jeg, at vi med NLP og Emotionel Intelligens allerede nu kan hjælp...

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter den strategiske retning med værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune. Stor tillid til medarbejderne.  Ledelsen havde under overskriften ”Samarbejde og kommunikation” givet de […]

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune!

Fra fremtids bud til konkrete handlingsplaner Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriterings mål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune. Dag 7  var kulminationen på de 6 intense seminardage […]

VEJEN Kommune viser vejen for det nærværende sundhedsvæsen!

Sygeplejen - version 2.0 At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider – hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker – med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0. Et forløb hvor sygeplejerskerne efter indsigt i områdets udvikling de næste […]

Praksisnær kommunal lederudvikling i Vejen Kommune

Med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en mere driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse […]

På seminaret med HUMI oplevede jeg et stort engagement og et stærkt ønske om at være med til at præge fremtiden i Vejen kommune. Sygeplejerskernes målrettethed og gode refleksioner over egen praksis glæder mig særligt meget, det er jo dem der kan skabe den fremtidige sygepleje – der sikre borgerne den bedste sygepleje.

Kirsten Dyrholm Hansen, Ældre og rehabiliteringschef

Jeg oplevede stor arbejdsiver fra sygeplejerskerne og de gik virkelig til opgaven med fokus. Jeg oplever, at vi nu står både med gode forbedringsforslag, men også med en høj grad af ejerskab til forslagene.

Bo Smith, Områdeleder Askov-Brørup

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram